Zahraniční studenti v laboratořích

Datum akce
Místo akce
Kladno

ZAHRANIČNÍ STUDENTI NA KURZU TKÁŇOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A BIOTISKU

Ve spolupráci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a studentského klubu BEST Prague proběhl mezinárodní kurz s praktickým zaměřením na tkáňové inženýrství, biomateriály a 3D biotisk. Tento kurz zajistila výzkumná skupina Bioreaktory pro tkáňové a orgánové náhrady, pod oborným vedením doc. Romana Matějky, Dr. Martina Otáhala a studentky bakalářského programu Denisy Kaňokové. Kurzu se účastnila skupinu 20 studentů převážně technických oborů z celé Evropy.

Studentský klub BEST Prague je organizace působící na ČVUT v rámci Studentské Unie rozvíjející studenty technických vysokých škol. Bere si za cíl propojovat studenty z celé Evropy a zlepšovat jejich schopnosti a dovednosti nejen v oblasti techniky. Během roku spolek BEST Prague pořádá řadu akcí, jednou z nich byl také letní vzdělávací kurz pro zahraniční studenty. Letošním tématem byl 3D tisk. Účastníci měli příležitost se seznámit s principy aditivních technologií, fungováním 3D tiskáren a také s procesem tvorby a přípravy návrhu pro tisk.

Back to Top