Zajímavé exkurze pro studenty

Datum akce
Místo akce
ČR

Studenti studijních programů PŘKS a CNP se zúčastnili řady odborných exkurzí a letního kurzu krizového manažera

V rámci exkurzí navštívili budoucí bezpečnostní odborníci HZS Letiště Praha, SÚJCHBO Kamenná u Příbrami, ochranný systém pražského metra a cbrn útvar AČR. Zajímavý výcvikový kurz připravili pro studenty prvního ročníku příslušníci 15. ženijního pluku AČR v posádce Bechyně. Studenti si vyzkoušeli např. výstavbu dekontaminační linky, či slaňování, seznámili se s úkoly a složením 15. žp AČR. Kurz tak přispěl k lepšímu pochopení úkolů AČR v oblasti krizového řízení.
 

Back to Top