Lidé

ABCČDEFGHChJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ
A
PhDr. Václav Adámek vaclav.adamek@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.vera.adamkova@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 973
Kladno, náměstí Sítná, B-711
 
Ing. Barbora Adamová barbora.adamova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Jindřich Adolf Jindrich.Adolf@cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Praha, Jugoslávských partyzánů, B-202
 
Mgr. Hana Altmanová altmahan@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Michal Andrlík andrlmic@fjfi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
B
Thomas Bachman thomas.bachman@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Researcher, CTU in Prague, FBMI
 
Mgr. Simona Baluchová simona.baluchova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Ing. Kevin Bancud bancukev@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Richard Baštecký richard.bastecky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
RNDr. Veronika Benson, Ph.D.veronika.benson@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 355 078
Kladno, náměstí Sítná, B-111
 
Ing. Pavel Beránek pavel.beranek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky

 
Ing. Josef Bernátek bernajo1@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 776 179 887
 
Mgr. Pavel Böhm, MBApavel.bohm@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
+420 224 357 946
Kladno, Sportovců, K-204
 
MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.milos.bohonek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Adam Bohunčák adam.bohuncak@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Jiří Brada brada@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
Praha, Studničkova 7, 206
 
Ing. Petr Braťka bratkpet@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 603 220 333
doktorand
 
Mgr. Dana Braunová braunova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 459
Kladno, náměstí Sítná, B-30
Vedoucí studijního oddělení
 
Mgr. Tibor Brečka, MBAtibor.brecka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 355 048
Kladno, náměstí Sítná, B-505
 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.brunova@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

Kladno, náměstí Sítná, B-312
 
MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.jan.bruthans@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 723 426 288
Kladno, náměstí Sítná, B-206
odborný asistent
 
MUDr. Jan Bříza, CSc. MBAjan.briza@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-328
 
Ing. Veronika Burianová veronika.burianova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-403
 
C
Ing. Martina Caithamlová martina.caithamlova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 931
Kladno, náměstí Sítná, B-414
zástupce garanta studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 
Mgr. Eva Caithamlová eva.caithamlova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
sekretariát katedry
 
Č
Ing. Michal Čech michal.cech.1@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Václav Čejka vaclav.cejka@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Bc. Jitka Čermáková cermakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 358 446
Kladno, náměstí Sítná, B-610
 
Bc. Kateřina Černá cerna@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
+420 224 355 082
Kladno, náměstí Sítná, B-710
 
Ing. Břetislav Čupr bretislav.cupr@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
D
Ing. Ana Carolina D´Angeles Mendes de Brito ana-carolina.dangeles-mendes-de-brito@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Elena Deutsch elena.deutsch@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 710
Kladno, náměstí Sítná, B-425
Asistent
 
Ing. Luis Felipe Díaz Rondón luis.diaz@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Martina Dingová Šliková martina.slikova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 934
Kladno, náměstí Sítná, B-704
 
Mgr. Simona Dobisová dobissim@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Marek Doksanský marek.doksansky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Monika Donevová monika.donevova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 989
Kladno, Sportovců, K-202
Konzultační hodiny úterý 10:00 - 11:00 hodin
 
Ing. Gleb Donin gleb.donin@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 959
Kladno, náměstí Sítná, B-513
 
Mgr. Filip Dostál dostafi4@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Lucie Drbohlavová lucie.drbohlavova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 224 359 967
Kladno, náměstí Sítná, B-306
 
MUDr. Barbora Drnková barbora.drnkova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, Sportovců, K-229
 
Ing. Pavel Drs pavel.drs@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.tomas.drizdal@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Ing. Jan Dudák Jan.Dudak@cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 179
Praha, Horská 3a, 127
 
Ing. Michaela Ducháčková michaela.duchackova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-115
 
Mgr. Radka Dušková radka.duskova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.ivan.dylevsky@fbmi.cvut.cz
děkan
člen kolégia
člen grémia
předseda vědecké rady
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 939
Kladno, náměstí Sítná, B-613
člen VR FBMI
 
Mgr. Michal Dymák michal.dymak@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
E
Ing. Yulia Efremova, Ph.D.yulia.efremova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 355 045
Kladno, Sportovců, K-328
Odborný asistent
 
Ing. Anna Erfányuková anna.erfanyukova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
F
RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.eva.feuerstein@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

Kladno, náměstí Sítná, B-310
 
Bc. Dominik Fiala dominik.fiala@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
MUDr. Lenka Fialová, CSc.lenka.fialova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.fidler@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 359 898
Kladno, náměstí Sítná, B-301
 
Mgr. Eva Filová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Zuzana Fílová zuzana.filova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 935
Kladno, náměstí Sítná, B-405
 
Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.fiseron2@fel.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Ing. Václav Fišer vaclav.fiser@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
prof. Ing. Anton Fojtík, CSc.anton.fojtik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 221 912 818
 
Ing. Tomáš Funda funda@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 910 471
Praha, Studničkova 7, 2
 
G
Ing. Ondřej Gajdoš ondrej.gajdos@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-402
 
Ing. David Gillar david.gillar@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Ing. Richard Grünes, Ph.D.grunes@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 960
Kladno, náměstí Sítná, B-204
asistent
 
Ing. Michal Gulka, Ph.D.michal.gulka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-111
 
H
Ing. Hana Hadravová hana.tinterova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Mgr. Simona Hájková, Ph.D.simona.hajkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 948
Kladno, Sportovců, K-210
 
Ing. Jiří Halaška, Ph.D.jiri.halaska@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 895
Kladno, Sportovců, K-236
 
Mgr. Dita Hamouzová dita.hamouzova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, Sportovců, K-210
 
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.hana@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 575
Praha, Studničkova 7, 201
 
Ing. Lenka Hanáková hanakle1@fd.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Praha, Horská 3, A-234f
 
MUDr. Lukáš Handl handlluk@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Renata Havránková, Ph.D.renata.havrankova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Jan Hejda, Ph.D.jan.hejda@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 714
Kladno, náměstí Sítná, B-115
 
MUDr. Tomáš Heřman tomas.herman.1@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Venuše Heřmanová hermanova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 355 051
Kladno, náměstí Sítná, B-210
 
Jiří Hlusička jiri.hlusicka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Mgr. Adéla Hofmannová hofmaade@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Libor Holík libor.holik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Ing. Martin Holub holubma6@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Anna Holubová anna.holubova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.zdenek.hon@fbmi.cvut.cz
proděkan pro studium a pedagogickou činnost
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 899
Kladno, Sportovců, K-307
Konzultační hodiny:
Úterý 13:00 - 14:00 (předchozí emailová domluva)
 
Ing. Petr Honců petr.honcu@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Iveta Horáčková horackova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 935
Kladno, náměstí Sítná, B-405
 
MUDr. Lenka Horáková horakle5@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Michal Horňák michal.hornak@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 358 793
Kladno, Sportovců, K-117
 
Renata Horňáková renata.hornakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát personální a mzdový
+420 224 355 081
Kladno, náměstí Sítná, B-627
personalistika a mzdy / úřední hodiny : PO, ÚT, ST 08:00 - 11:00 12:30 - 15: 00 a dle domluvy
 
Ing. Petra Hospodková, MBApetra.hospodkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 931
Kladno, náměstí Sítná, B-513
odborný pracovník
 
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.hozman@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 728 335 738
Kladno, náměstí Sítná, A-104
docent/associate professor in Electronics and medical technology, guarantor of Biomedical Technician
 
Ing. Dalibor Hrabec dalibor.hrabec@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
+420 724 190 357
 
Ing. Tomáš Hrůza tomas.hruza@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Jana Hudzietzová jana.hudzietzova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 357 946
Kladno, Sportovců, K-204
Konzultační hodiny:
Úterý 13:00 - 13:50 a čtvrtek 13:00 - 13:50 (předchozí emailová domluva)
 
Ing. Veronika Huttová veronika.huttova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ch
MSc. Yu-Ying Chang changyuy@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Mgr. Marie Charvátová marie.charvatova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Jana Chocholatá chochja3@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
J
Ing. Barbora Jakubcová barbora.jakubcova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
MUDr. Markéta Janatová marketa.janatova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
+420 776 643 102
 
Mgr. Eva Jandová eva.jandova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 947
Kladno, Sportovců, K-206
Konzultační hodiny: Pondělí 10-11
 
Marcela Janovská marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 497
Kladno, náměstí Sítná, B-606
 
Ing. Vít Janovský Vit.Janovsky@cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Výzkumný projekt UCEEB - RA3, Inteligentní byt s osobním dohledovým systémem
 
Ing. Markéta Janů marketa.janu@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
+420 739 120 245
Kladno, Sportovců, K-328
 
RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.tatana.jarosikova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 355 054
Kladno, náměstí Sítná, B-311
 
prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.miroslav.jelinek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 453
Kladno, náměstí Sítná, B-313
 
MUDr. Petr Jelínek petr.jelinek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.jaroslav.jerabek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
Praha, Studničkova 7, 1
 
Dana Jiravová dana.jiravova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro doktorské studium
+420 224 355 046
Kladno, náměstí Sítná, B-626
referentka pro doktorské studium
 
Bc. Veronika Jirotková veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 497
Kladno, náměstí Sítná, B-30
 
K
Ing. Hana Kalábová hana.vrbova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 490
Kladno, náměstí Sítná, B-310a
 
Ing. Vojtěch Kamenský vojtech.kamensky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 931
 
Mgr. Josef Kaňkovský josef.kankovsky@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Jakub Karch Jakub.Karch@cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 224 359 967
Kladno, náměstí Sítná, B-305
 
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.pavel.kasal@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky

Kladno, náměstí Sítná, B-502
 
Ing. Jan Kašpar kaspar@fbmi.cvut.cz
člen kolégia
člen grémia
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 577
Praha, Studničkova 7, 1
 
Ing. Jan Kauler, Ph.D.kauler@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 358 491
Kladno, náměstí Sítná, B-503
 
doc. Ing. Fabian Khateb, Ph.D.fabian.khateb@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Mgr. Monika Kimličková monika.kimlickova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 948
Kladno, Sportovců, K-210
 
Ing. Ondřej Klempíř ondrej.klempir@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Hana Kličková hana.klickova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 973
Kladno, Sportovců, K-202
sekretariát katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Úřední hodiny: po-8:00-11:00
 
Ing. Barbora Klíčová barbora.klicova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Radim Kliment, Ph.D.radim.kliment@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Mgr. Anna Kmecová kmecoann@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.kneppo@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra biomedicínské techniky
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 358 402
Kladno, náměstí Sítná, B-109
 
Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.kocourek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 453
Kladno, náměstí Sítná, B-314
 
Ing. Eva Kokešová eva.kokesova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát propagace
+420 224 359 745
Kladno, náměstí Sítná, B-24
Odd. PR a marketingu
 
Ing. Kristýna Koldová kristyna.buzkova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 224 355 049
Kladno, náměstí Sítná, B-106
 
Ing. Ivan Koleňák ivan.kolenak@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-308
Konzultační hodiny: středa 13.00 hod nebo po předchozí e-mailové domluvě.
 
Ing. Michal Kopřiva koprimi2@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Jana Korbielová jana.korbielova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

vrátnice
 
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.zuzana.kotherova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 709
Kladno, náměstí Sítná, B-414
 
Mgr. Petr Kožený kozenpet@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Ondřej Krahula, MBAondrej.krahula@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu

 
doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.vladimir.krajca@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-113
 
Ing. Matěj Král Matej.Kral@cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Jakub Král jakub.kral@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu
+420 736 754 296
Kladno, náměstí Sítná, B-213
 
Ing. Pavel Král kralpav8@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Tomáš Kratina tomas.kratina@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Radim Krupička, Ph.D.krupicka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 358 401
Kladno, náměstí Sítná, B-505
 
Ing. Veronika Křivánková veronika.krivankova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
MUDr. Lucie Křivohlavá krivoluc@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Luboš Křížek krizelub@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.ivana.kubatova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-403
 
Zdeněk Kubec kubec@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát výpočetní techniky a síťových služeb
+420 224 358 494
Kladno, náměstí Sítná, B-9
 
MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.jiri.kubes@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Bc. Přemysl Kučera premysl.kucera@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 775 575 540
lektor
 
Ing. Tomáš Kučera tomas.kucera@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Ing. Lukáš Kučera lukas.kucera@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 968 574
Gitlab master & Firmware guru
 
prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D.kucera@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 359 898
Kladno, náměstí Sítná, B-301
 
Ing. Petr Kudrna, Ph.D.petr.kudrna@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 960
Kladno, náměstí Sítná, B-107
Odborný asistent, Zástupce garanta oboru Biomedicínský technik, Člen etické komise - Fakulta biomedicínského inženýrství
 
Ing. Lucie Kulhánková kulhankova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 358 493
Kladno, náměstí Sítná, B-431
Sekretariát KBI, Referát pro zahraniční styky, koordinátor programu Erasmus+, EM CEMACUBE program
 
Pavel Kupka kupka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát výpočetní techniky a síťových služeb
+420 224 358 494
Kladno, náměstí Sítná, B-9
Úřední hodiny: 9-11
 
doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.kutilek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Kladno, náměstí Sítná, A-114
 
L
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. MBAjan.lestak@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-313
 
Hana Lhotáková hana.lhotakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 357 992
vrátnice
 
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.Lenka.Lhotska@cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra přírodovědných oborů
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 354 199
Praha, Jugoslávských partyzánů, B-206
 
Ing. Libor Líbal libor.libal@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Lucie Lidická
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ingrid Linhartová linhartova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 358 486
Kladno, náměstí Sítná, B-620
 
doc. Marie Lipoldová, CSc.marie.lipoldova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Nikola Lukáčová, DiS.nikola.lukacova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
Kladno, náměstí Sítná, B-108
 
M
Mgr. Jiří Majstr jiri.majstr@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Dipl. Ing. Christiane Malá malachri@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Vojtěch Malina vojtech.malina@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Mgr. Jitka Mariňáková jitka.marinakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 932
Kladno, náměstí Sítná, B-202
 
Ing. Jana Marková markova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 359 954
Kladno, náměstí Sítná, B-603
 
Ing. Roman Matějka roman.matejka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-207
asistent
 
Ing. Jan Matějka jan.matejka@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

odborný asistent
 
Dušan Materna dusan.materna@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 357 992
 
Hana Maternová hana.maternova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
MUDr. Radek Matlach radek.matlach@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 973
Kladno, Sportovců, K-228
 
Ing. Kristýna Matušková
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Veronika Maurerová veronika.maurerova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Šárka Mejstříková sarka.mejstrikova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 359 732
Kladno, náměstí Sítná, B-15
 
Monika Menclová monika.menclova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 473
Kladno, náměstí Sítná, B-30
 
Ing. Jiří Michálek, CSc.jiri.michalek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Mgr. Hana Mikšovská hana.miksovska@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
+420 224 358 495
Kladno, náměstí Sítná, B-710
 
Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.jan.miksovsky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 798
Kladno, náměstí Sítná, B-315
 
Ing. Anna Miltová anna.miltova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Klára Míšková, DiS.klara.miskova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
Kladno, náměstí Sítná, B-108
 
MUDr. Gabriela Mlčochová mlcocgab@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Vincent Mortet, Ph.D.vincent.mortet@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Mgr. Eva Motyčková eva.motyckova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 932
Kladno, náměstí Sítná, B-202
 
Ing. Milan Mráz mrazmil1@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Lucie Mrázková lucie.kocandova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 224 359 967
Kladno, náměstí Sítná, B-305
 
MUDr. Martin Müller martin.muller@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
PhDr. Pavel Mužík, Ph.D.pavel.muzik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Jan Mužík, Ph.D.muzik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 358 425
 
N
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.leos.navratil@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
člen vědecké rady
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 902
Kladno, Sportovců, K-312
vedoucí katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Vojtěch Navrátil vojtech.navratil@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Matěj Navrátil, Ph.D.matej.navratil@fjfi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Ing. Václav Navrátil vaclav.navratil@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 355 045
Kladno, Sportovců, K-328
 
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.milos.nesladek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
Kladno, náměstí Sítná, B-111
 
Mgr. Irena Novotná irena.novotna@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 357 948
Kladno, Sportovců, K-210
 
O
MUDr. Daniela Obitková daniela.obitkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Kateřina Ohnisková katerina.ohniskova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Lukáš Opálka Lukas.Opalka@cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Václav Ort vaclav.ort@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
+420 224 355 049
Kladno, náměstí Sítná, B-526
člen Wine Testing Committee FBMI, instruktor speleologického klubu FBMI
 
Ing. Martin Otáhal, Ph.D.martin.otahal@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 352 654
Kladno, náměstí Sítná, B-302
 
P
Ing. Eliška Palkovičová eliska.hedbavna@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 224 359 967
Kladno, náměstí Sítná, B-305
 
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.dalibor.panek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 359 898
Kladno, náměstí Sítná, B-304
Odborný asistent
 
Ing. Tomáš Parkman tomas.parkman@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 967
Kladno, náměstí Sítná, B-306
 
MUDr. Emil Pavlík, CSc.emil.pavlik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-328
 
RNDr. Karolína Pecková, Ph.D.karolina.peckova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Hana Pečená pecena@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 358 474
Kladno, náměstí Sítná, B-611
 
Ing. Jiří Petráček petracek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-112
 
Ing. Václav Petrák, Ph.D.petrava1@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 335 078
Kladno, náměstí Sítná, B-111
 
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.vladimira.petrakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 335 078
Kladno, náměstí Sítná, B-111
 
Mgr. Pavel Petrovič petropav@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Lukáš Petrů lukas.petru@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
+420 224 358 495
 
Ing. Václava Piorecká vaclava.sedlmajerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 357 996
Kladno, náměstí Sítná, B-112
 
Ing. Marek Piorecký marek.piorecky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
+420 224 357 996
Kladno, náměstí Sítná, B-732
 
Ing. Petr Písařík, Ph.D.petr.pisarik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 798
Kladno, náměstí Sítná, B-333
Odborný asistent, Fakultní rozvrhář, Fakultní správce Moodle ČVUT
 
prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.vladimir.pitschmann@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.jaroslav.pluhar@fbmi.cvut.cz
tajemník
člen kolégia
člen grémia
vedoucí / děkanát
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 358 418
Kladno, náměstí Sítná, B-612
 
doc. Ing. František Podzimek, CSc.frantisek.podzimek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 602 112 307
Kladno, Sportovců, K-308
 
doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.jan.pokorny@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 934
Kladno, Sportovců, K-308
 
Ing. Tomáš Pokorný tomas.pokorny@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu

 
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc.pospisilova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 355 054
Kladno, náměstí Sítná, B-311
 
Ing. Jitka Possoltová jitka.possoltova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Ing. Roman Potůček potucek@fbmi.cvut.cz
vedoucí / projektové oddělení
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
+420 224 359 958
Kladno, náměstí Sítná, B-711
 
doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D. et Ph.D.jaroslav.prucha@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Ing. Vít Přindiš
prezenční student doktorského programu

 
R
Ing. Michaela Rabochová rabocmic@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.jaroslav.racek@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-312
 
Jana Račáková jana.racakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.rafl@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 960
Kladno, náměstí Sítná, A-109
odborný asistent
 
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.rebeka.ralbovska@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 355 043
Kladno, Sportovců, K-228
 
Ing. Denisa Charlotte Ralbovská denisa-charlotte.ralbovska@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 224 355 043
 
MUDr. Aleš Rára raraales@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Michal Reimer michal.reimer@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.zdenek.remes@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 335 078
 
Ing. Jan Remsa, Ph.D.jan.remsa@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 580
Kladno, náměstí Sítná, B-315
 
MUDr. Kilián Resl reslkili@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.rogalewicz@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 358 492
Kladno, náměstí Sítná, B-511
 
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBArosina@fbmi.cvut.cz
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 739
Kladno, náměstí Sítná, B-611
 
JUDr. Marika Rosinová marika.rosinova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, Sportovců, K-211
 
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.roubik@fbmi.cvut.cz
proděkan pro zahraniční styky a PR
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 358 498
Kladno, náměstí Sítná, B-105
profesor, garant oboru Biomedicínský inženýr, tajemník Wine Testing Committee FBMI
 
doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.rozanek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 960
Kladno, náměstí Sítná, B-524
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky
 
Ing. Zuzana Rožánková zuzana.horakova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 355 051
Kladno, náměstí Sítná, B-607
 
Ř
MUDr. Michal Říha, Ph.D.michal.riha@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Roman Říha roman.riha@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, Sportovců, K-229
 
Josef Řimsa rimsa@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 357 990
Kladno, náměstí Sítná, B-3
správa budovy KOKOS
 
S
Ing. Šárka Salačová sarka.vondrova@fjfi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 721 821 473
Praha, Břehová 7, 16
 
Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D.ksenia.sedova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-204
 
Ing. Libor Seidl libor.seidl@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 605 740 492
 
Ing. Miroslav Selčan miroslav.selcan@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Hana Schaabová hana.schaabova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 357 996
Kladno, náměstí Sítná, B-731
Asistent
 
Ing. Jakub Schlenker, Ph.D.jakub.schlenker@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Anna Schlenker anna.schlenker@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky

Kladno, náměstí Sítná, B-502
 
Ing. Mariia Simonova mariia.simonova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Ida Skopalová Ida.Skopalova@cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát propagace
+420 224 355 053
Kladno, náměstí Sítná, B-24
 
Ing. Renáta Skotnicová renata.skotnicova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Jan Smetana smetaja8@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Martin Smetana martin.smetana@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.smrcka@fbmi.cvut.cz
proděkan pro vědeckou činnost a postgraduální studenty
člen kolégia
člen grémia
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 576
vedecko-pedagogický pracovník, zástupce vedoucího SPA
 
Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.sochavla@fd.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Praha, Horská 3, A-234f
 
MUDr. Michal Soták sotakmic@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Josef Souček josef.soucek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-206
 
MUDr. Jiří Spilka jiri.spilka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Martin Staněk martin.stanek.1@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu

Kladno, Sportovců, K-229
 
Soňa Stehlíková, DiS.stehlikova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 359 707
Kladno, náměstí Sítná, B-609
účtárna
 
Ing. Lenka Strnadová lenka.strnadova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Mgr. Svitlana Strunina svitlana.strunina@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 714
Kladno, náměstí Sítná, B-115
 
doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.leos.streda@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.szabo@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra biomedicínské informatiky
člen vědecké rady
člen disciplinární komise
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 358 487
Kladno, náměstí Sítná, B-504
vedoucí katedry
 
Š
prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.gustav.safr@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Jakub Šebek jakub.sebek@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-731
Ph.D. student
 
Romana Šiffnerová siffnerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 359 915
Kladno, náměstí Sítná, B-308
sekretariát KPO
 
Mgr. Romana Široká, Ph.D.romana.siroka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Mgr. Petr Šlechta slechpe1@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.spundmil@fel.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Martina Šrutová srutomar@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Miroslav Štěpán miroslav.stepan@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
MUDr. Lubomír Štěpánek lubomir.stepanek@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-502
 
Ing. Jana Štěpanovská jana.stepanovska@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 936
Kladno, náměstí Sítná, A-110
 
Ing. Jan Štrobl jan.strobl@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-732
 
Ing. Ladislav Šula, MBAladislav.sula@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Ondřej Švagr onsv@ikem.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 731 577 586
 
Ing. Ivana Švandová ivana.svandova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 777 834 862
Kladno, náměstí Sítná, B-402
 
T
Ing. Leoš Tejkl leos.tejkl@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Jan Tesař jan.tesar@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Jan Tesařík jan.tesarik@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
MUDr. Marie Tichá marie.ticha@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
Praha, Studničkova 7, 1
 
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.tlusty@fel.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 352 816
Praha, Technická 2, B3-348
zástupce vedoucího katedry
 
Tereza Trousilová, DiS.trousilova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - sekretariát děkana
+420 224 358 419
Kladno, náměstí Sítná, B-614
 
Ing. Martina Turchichová, Ph.D.martina.vermachova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-405
 
Helena Turková helena.turkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Mgr. Jana Turňová jana.turnova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 490
Kladno, náměstí Sítná, B-310a
 
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.tysler@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-205
 
U
Mgr. Jana Urzová, Ph.D.jana.urzova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

Kladno, náměstí Sítná, B-310
224358709
 
Mgr. Michaela Ušiaková usiakmic@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
V
Ing. Veronika Vašková veronika.vaskova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-402
 
Jana Vatěrová jana.vaterova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

vrátnice
 
Václav Vávra vaclav.vavra@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 357 991
údržba
 
PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBAbarbora.vegrichtova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Ing. Tomáš Veselý tomas.vesely@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 968 574
 
Mgr. Eva Veverková eva.veverkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 
Mgr. Slávka Vítečková slavka.viteckova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
prezenční student doktorského programu
+420 224 358 401
Kladno, náměstí Sítná, B-505
 
Ing. Martin Vítězník martin.viteznik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 968 574
správce kávovaru
 
Bc. Šárka Vitnerová sarka.vitnerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
+420 224 355 082
Kladno, náměstí Sítná, B-710
 
Ing. Anna Vodičková anna.vodickova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Petr Volf petr.volf@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 714
Kladno, náměstí Sítná, B-115
 
Mgr. Vít Volšička volsivit@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Mgr. Vladimír Vondráček vladimir.vondracek@fjfi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Bc. Petra Vosyková vosykova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro doktorské studium
+420 224 355 046
Kladno, náměstí Sítná, B-705
referentka - doktorské studium, referentka - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Mgr. Lucia Vrábelová lucia.lukackova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420 224 359 934
Kladno, náměstí Sítná, B-704
 
doc. Ing. Jana Vránová, CSc.jana.vranova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Kladno, Sportovců, K-308
 
doc. Ing. David Vrba, Ph.D.david.vrba@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 355 039
 
doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.jan.vrba@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 355 039
Kladno, náměstí Sítná, B-423
Docent / Associate Professor
 
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.vrbova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 403
Kladno, náměstí Sítná, B-301
 
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.vymetalova@fbmi.cvut.cz
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
+420 224 358 496
Kladno, náměstí Sítná, B-312
 
W
Mgr. Martina Wernerová, Ph.D.martina.wernerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů

 
Z
Ing. Jakub Zajíc jakub.zajic@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 967
Kladno, náměstí Sítná, B-305
 
Mgr. Martin Zavadil martin.zavadil@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Lucie Zmeškalová lucie.zmeskalova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
+420 224 355 082
 
Ž
Mgr. Markéta Žáková marketa.zakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-205
 
Ing. Kateřina Žambochová katerina.zambochova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu
+420 224 359 967
Kladno, náměstí Sítná, B-306
 
Aktualizace: 3.12.2018
Back to Top