Oznámení o konání obhajoby disertační práce studentky CNP

Datum události

Oznámení o konání obhajoby disertační práce studentky CNP

V souladu s čl. 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT se bude, dne 28. června konat obhajoba disertační práce studentky doktorského studijního programu Civilní nouzová připravenost:

28. 6. 2023 od 15:00 hodin, FBMI, Sportovců 2311, Kladno, č. m. K-233
studentka Ing. Iveta Klementová, téma disertační práce: Krizové řízení procesů zabezpečení nemocničních areálů pitnou vodou

Back to Top