Oznámení o konání obhajoby disertační práce studentky OO

Datum události

Oznámení o konání obhajoby disertační práce studentky OO

V souladu s čl. 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT se bude, dne 28. června konat obhajoba disertační práce studentky doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva:

28. 6. 2023 od 14:00 hodin, FBMI, Sportovců 2311, Kladno, č. m. K-233
studentka MUDr. Barbora Drnková, téma disertační práce: Faktory ovlivňující vznik a průběh epidemií a pandemií v současném světě

Back to Top