Výběrové řízení na výjezdy

2 kolo. přihlášek do programu Erasmus+ na studijní pobyt akademického roku 2018/19 byly otevřené od soboty 2.3. 2019 do neděle 10.3. 2019.

výsledky z písemného testu z angličtiny

výsledky z písemného testu z němčiny - studenti FBMI test nepsali


Přihlášky do programu Erasmus+ na studijní pobyt v akademickém roce 2019/20 budou otevřeny od 6. 11. 2018 do 6. 12. 2018.

Písemné testy z angličtiny a němčiny proběhnou ve dnech 14.1., 16.1., 21.1.2018. Na testy z angličtiny a němčiny je nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín zároveň s přihláškou do programu na www.mobility.cvut.cz.

výsledky z písemného testu z angličtiny

výsledky z písemného testu z němčiny

Přihlášky může podat každý student v roce 2018/2019 zapsaný ke studiu na FBMI od 2.r. bakalářského studia výše.

 • Termín jazykové zkoušky (včetně přihlašování) najdete v detailu přihlášky v sekci Jazykové znalosti!
 • Po řádném vyplnění přihlášky ji nezapomeňte odeslat koordinátorovi! Musíte to stihnout do půlnoci (tedy 23:59:59 hodin) dne uzávěrky. K odeslání přihlášky koordinátorovi slouží tlačítko "Odeslat" na detailu přihlášky.
 • Nezapomeňte se rovněž přihlásit k písemné jazykové zkoušce z Aj a Nj (pokud je to pro země Vámi vybraných dohod požadováno)! To lze učinit nejpozději do uzávěrky podávání přihlášek. Ale pozor na kapacity jednotlivých termínů!
 • Pro ostatní cizí jazyky (vyjma Nj a Aj) je požadováno jazykové potvrzení v daném jazyce odevzdané do 18. 1. 2018.

Pokyny pro přihlášení do programu a výběrová řízení najdete na stránce níže. Pokyny jsou obdobné jako pro akademický rok 20187/2019.

Pravidla pro obsazování míst (plné znění naleznete zde), dle pravidel programu Erasmus+.

Stále platí, že všichni zájemci o účast v programu Erasmus+ vyplní formulář přihlášky, který je v předem vyhlášeném termínu zpřístupněn na https://www.mobility.cvut.cz. Na přihlášce je rozlišeno, jestli se hlásíte na místa nasmlouvaná fakultou nebo na místa rektorátní. Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní - tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku.

Seznam smluv FBMI s partnerskými školami zde (vhodné obory studia uvedeny u každé smlouvy).

!INFORMACE pro zájemce o univerzitu RWTH Aachen v Německu.!

Upozorňujeme zájemce výjezd na partnerskou školu RWTH Aachen, že smlouva zatím v databázi www.mobility.cvut.cz na rok 19/20 není zavedena. Nicméně smlouva bude prodloužena na období 2019/2021. V případě Vašeho zájmu vyplňte volbu jinou školou a informujete Referát pro zahraniční styky  na kulhankova@fbmi.cvut.cz o svém zájmu o výjezd na RWTH Aachen emailem.

Na základě seznamu dohod pro rok 2019/20 si vytypujte školu, na které byste chtěli studovat, na jejich webových stránkách si vyhledejte všechny důležité informace - zejména nabídku předmětů pro Erasmus+/Exchange students nebo International students.

Rozhodněte se, jestli se budete hlásit na školy nabízené v rámci nabídky fakulty nebo z nabídky rektorátu. Doporučujeme přihlášky podávat spíše na smlouvy uzavřené na FBMI v rámci biomedicínského inženýrství.

V přihlášce do programu na adrese: https://mobility.cvut.cz/ najdete Vámi vybrané školy. Pokud uvedete volby škol 1 až 3, posuzuje se pořadí tak, že volba č. 1 je Vámi nejvíce preferovaná škola, volba 2. jako druhá v pořadí a nejnižší prioritu pro Vás má volba 3. Nicméně všechny 3 vybrané školy by měly mít návaznost na Váš studijní obor a zaměření a nabídku vhodných předmětů. Informaci o vhodnosti škol pro jednotlivé studijní obory FBMI lze najít zde. Upozorňujeme, že studenti přihlášení na výjezd v rámci mimoevropských dohod i na Erasmus budou psát pouze jeden test ! Při testu na mimoevropské dohody je nutno na testu vyznačit, že se hlásíte i na Erasmus+ (v hlavičce testu). Výsledky testu pak budeme automaticky uznávat také pro výjezd v rámci programu Erasmus+.

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním/vědeckým proděkanem fakulty musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Pro studium v angličtině a němčině musí zájemci absolvovat písemné testy z těchto jazyků.

 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v angličtině: Velká Británie, Irsko, Island, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie- Vlámský region, Estonsko, Litva, popř. kromě místního jazyka lze očekávat aspoň částečnou nabídku kurzů pro Erasmus studenty v angličtině: Slovinsko,
 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v němčině: SRN, Rakousko, Švýcarsko - kantony s úředním jazykem němčina
 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v místních jazycích: Francie, Itálie, Španělsko, Belgie- Valonský region (francouzština), Švýcarsko - francouzsky hovořící kantony (francouzština - pro EPFL Lausanne), Švýcarsko - Lugano (italština)

Na testy z angličtiny a němčiny je nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín.

Po úspěšném složení testu z AJ a NJ budou i v případě přihlášení na fakultní smlouvy probíhat ústní pohovory.


2 kolo. přihlášek do programu Erasmus+ na studijní pobyt pouze na letní semestr akademickéhom roku 2018/19 budou otevřené od soboty 7.4. 2018 do neděle 15.4. 2018.

Pro písemné testy z angličtiny je objednaná učebna na 25.4. od 9 hodin, v budově CIIRC. U písemných testů z němčiny mají studenti možnost se na ně hlásit, ale místo, den a čas se bude se zájemci domlouvat individuálně.

Pro ostatní cizi jazyky (vyjma Nj a Aj) je požadováno jazykové potvrzení v daném jazyce. Zájemci o studium v jiných jazycích než angličtina a němčina musí co nejdříve do kanceláře Zahraničního oddělení FBMI dodat jazykové potvrzení o úrovni znalosti jiných jazyků v závislosti na tom, v jakém jazyce se studuje na dané partnerské škole.

výsledky z písemného testu z angličtiny - studenti FBMI test nepsali

výsledky z písemného testu z němčiny


Přihlášky do programu Erasmus+ na studijní pobyt v akademickém roce 2018/19 byly otevřeny od 7.11.2017 do 5.12. 2017.

Písemné testy z angličtiny a němčiny proběhly ve dnech 15.1., 17.1., 22.1.2018.

výsledky z písemného testu z angličtiny

výsledky z písemného testu z němčiny - studenti FBMI test nepsali

Přihlášky může podat každý student v roce 2017-2018 zapsaný ke studiu na FBMI od 2.r. bakalářského studia výše.

 • Termín jazykové zkoušky (včetně přihlašování) najdete v detailu přihlášky v sekci Jazykové znalosti!
 • Po řádném vyplnění přihlášky ji nezapomeňte odeslat koordinátorovi! Musíte to stihnout do půlnoci (tedy 23:59:59 hodin) dne uzávěrky. K odeslání přihlášky koordinátorovi slouží tlačítko "Odeslat" na detailu přihlášky.
 • Nezapomeňte se rovněž přihlásit k písemné jazykové zkoušce z Aj a Nj (pokud je to pro země Vámi vybraných dohod požadováno)! To lze učinit nejpozději do uzávěrky podávání přihlášek. Ale pozor na kapacity jednotlivých termínů!
 • Pro ostatní cizi jazyky (vyjma Nj a Aj) je požadováno jazykové potvrzení v daném jazyce.

Pokyny pro přihlášení do programu a výběrová řízení najdete na stránce níže. Pokyny budou obdobné jako pro akademický rok 2017/2018.
 
Pravidla pro obsazovaní míst (plné znění naleznete zde), dle pravidel programu Erasmus+.

Stále platí, že všichni zájemci o účast v programu Erasmus+ vyplní formulář přihlášky, který je v předem vyhlášeném termínu zpřístupněn na https://www.mobility.cvut.cz. Na přihlášce je rozlišeno, jestli se hlásíte na místa nasmlouvaná fakultou nebo na místa rektorátní. Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní - tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku.

Seznam smluv FBMI s partnerskými školami zde (vhodné obory studia uvedeny u každé smlouvy).
Na základě seznamu dohod pro rok 2018/19 si vytypujte školu, na které byste chtěli studovat, na jejich webových stránkách si vyhledejte všechny důležité informace - zejména nabídku předmětů pro Erasmus and exchange students.
 
Rozhodněte se, jestli se budete hlásit na školy nabízené v rámci nabídky fakulty nebo z nabídky rektorátu. Doporučujeme přihlášky podávat spíše na smlouvy uzavřené na FBMI v rámci biomedicínského inženýrství.
 

V přihlášce do programu na adrese: https://mobility.cvut.cz/ najdete Vámi vybrané školy. Pokud uvedete volby škol 1 až 3, posuzuje se pořadí tak, že volba č. 1 je Vámi nejvíce preferovaná škola, volba 2. jako druhá v pořadí a nejnižší prioritu pro Vás má volba 3. Nicméně všechny 3 vybrané školy by měly mít návaznost na Váš studijní obor a zaměření a nabídku vhodných předmětů. Informaci o vhodnosti škol pro jednotlivé studijní obory FBMI lze najít zde.
Upozorňujeme, že studenti příhlášení na výjezd v rámci mimoevropských dohod i na Erasmus budou psát pouze jeden test ! Při testu na mimoevropské dohody je nutno na testu vyznačit, že se hlásíte i na Erasmus (v hlavičce testu). Výsledky testu pak budeme automaticky uznávat také pro výjezd v rámci programu Erasmus+.

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním/vědeckým proděkanem fakulty musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Pro studium v angličtině a němčině musí zájemci absolvovat písemné testy z těchto jazyků.

 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v angličtině: Velká Británie, Irsko, Island, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie- Vlámský region, Estonsko, Litva, popř. kromě místního jazyka lze očekávat aspoň částečnou nabídku kurzů pro Erasmus studenty v angličtině: Slovinsko,

 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v němčině: SRN, Rakousko, Švýcarsko - kantony s úředním jazykem němčina

 • partnerské školy, na nichž obvykle probíhá výuka v místních jazycích: Francie, Itálie, Španělsko, Belgie- Valonský region (francouzština), Švýcarsko - francouzsky hovořící kantony (francouzština - pro EPFL Lausanne), Švýcarsko - Lugano (italština)

Na testy z angličtiny a němčiny je nutné se předem přihlásit a rezervovat si termín.

Po úspěšném složení testu z AJ a NJ budou i v případě přihlášení na fakultní smlouvy probíhat ústní pohovory.

Back to Top