Výběrové řízení na výjezdy

2. kolo přihlášek do programu Erasmus+ na studijní pobyt v akademickém roce 2020/21 bude otevřeno od 2.3. 2020 do 13. 3. 2020.

POZOR: Přihlášení na studijní pobyt na University of Tromso v Norsku a University of Oulu ve Finsku, je z důvodů brzkého deadlinu, již možné pouze na LS 2020/21

  • Termín na písemné zkoušky 18.3.2020 a 24.3.2020

Všichni zájemci o účast v programu Erasmus+ vyplní formulář přihlášky, který je v předem vyhlášeném termínu zpřístupněn na https://www.mobility.cvut.cz.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ V APLIKACI MOBILITY.

Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní - tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku. Doporučujeme přihlášky podávat spíše na smlouvy uzavřené na FBMI v rámci biomedicínského inženýrství.

Seznam smluv FBMI s partnerskými školami zde (vhodné obory studia uvedeny u každé smlouvy).

Přihlášky může podat každý student v akademickém roce 2019/2020 zapsaný ke studiu na FBMI již od 1. r. bakalářského studia výše.

  • Termín jazykové zkoušky (včetně přihlašování) najdete v detailu přihlášky v sekci Jazykové znalosti!
  • Po řádném vyplnění přihlášky ji nezapomeňte odeslat koordinátorovi! Musíte to stihnout do půlnoci (tedy 23:59:59 hodin) dne uzávěrky. K odeslání přihlášky koordinátorovi slouží tlačítko "Odeslat" na detailu přihlášky.
  • Nezapomeňte se rovněž přihlásit k písemné jazykové zkoušce z AJ a NJ (pokud je to pro země Vámi vybraných dohod požadováno)! To lze učinit nejpozději do uzávěrky podávání přihlášek. Ale pozor na kapacity jednotlivých termínů!
  • Pro ostatní cizí jazyky (vyjma NJ a AJ) je požadováno jazykové potvrzení v daném jazyce odevzdané do 31. 1. 2020. Potvrzení musí být vystaveno v jazyce, v němž student bude v dané zemi studovat a musí obsahovat určení úrovně jazykových znalostí žadatele podle Evropského referenčního rámce jazyků.
  • Po úspěšném složení testu z AJ a NJ budou i v případě přihlášení na fakultní smlouvy probíhat ústní pohovory.

Pravidla pro obsazování míst (plné znění naleznete zde), dle pravidel programu Erasmus+.

Informace RČVUT - PORTÁL ČVUT

Pokud najdete partnerskou školu na webu v seznamu partnerských škol https://www.fbmi.cvut.cz/student/studium-zahranici/seznam-skol, ale není možno tuto školu vybrat na www.mobility.cvut.cz Zvolte v přihlášce jinou školu a pošlete dotaz na kulhankova@fbmi.cvut.cz, s tím, že uvedete o jakou školu máte primárně zájem, a jakou volbu to má hradit. Zatím se nepodařilo 100% smluv prodloužit na rok 2020/21.

V přihlášce do programu na adrese: https://mobility.cvut.cz/ najdete Vámi vybrané školy. Pokud uvedete volby škol 1 až 3, posuzuje se pořadí tak, že volba č. 1 je Vámi nejvíce preferovaná škola, volba 2. jako druhá v pořadí a nejnižší prioritu pro Vás má volba 3. Nicméně všechny 3 vybrané školy by měly mít návaznost na Váš studijní obor a zaměření a nabídku vhodných předmětů. Informaci o vhodnosti škol pro jednotlivé studijní obory FBMI lze najít zde. Upozorňujeme, že studenti přihlášení na výjezd v rámci mimoevropských dohod i na Erasmus+ budou psát pouze jeden test! Při testu na mimoevropské dohody je nutno na testu vyznačit, že se hlásíte i na Erasmus+ (v hlavičce testu). Výsledky testu pak budeme automaticky uznávat také pro výjezd v rámci programu Erasmus+.

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním nebo vědeckým proděkanem fakulty (v případě Phd. studentů) musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Pro studium v Německu nebo Rakousku (studium může být v němčině/v angličtině) musí zájemci absolvovat písemné testy pouze z jazyka v kterém budou studovat!

Back to Top