Pozvánka na pásmo přednášek: PŘÍKLADY POKROČILÝCH BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Datum události

PŘÍKLADY POKROČILÝCH BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

pl

Zveme Vás na pásmo on-line přednášek představitelů výzkumu a vývoje předních českých výrobců techniky pro medicínu.

Prostřednictvím platformy MS Teams za spolupráce Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků organizuje doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D. et Ph.D.

Adresa pro přihlášení do akce prostřednictvím platformy MS Teams je zde.

Akce proběhne 30. dubna 2021 od 9:00 do 12:30 h.


PROGRAM PŘEDNÁŠEK

Pokročilé implantáty v medicíně
doc. RNDr. et PhMr. Karel Volenec, CSc. (ELLA -CS, s.r.o., Hradec Králové)

Moderní přístupy k léčbě ran s využitím nových typů zařízení
Ing. Petr Braťka (Grade Medical, s.r.o., Praha)

Rentgenové přístroje - digitalizace obrazové diagnostiky a umělá inteligence
Ing. Jasmin Draganovič (F medical, s.r.o., Hradec Králové) 

LVEM pro biomedicínské obory (nízkonapěťové elektronové mikroskopy LVEM 5 a 25 pro biologické vzorky)
Ing. Radka Martínková a Ing. Michal Drštička (Delong Instruments, a.s., Brno) 

Radioterapie - současná praxe a nové progresivní technologie
Ing. Denis Dudáš (ÚJP, a.s., Praha)

Terapeutická aplikace nízkých teplot v medicíně 
Ing. Petr Strnad, CSc. (DN Formed, s.r.o., Brno) 

Perspektivy umělých náhrad opěrného systému lidského těla 
Ing. Zdeněk Čejka (ProSpon, s.r.o., Kladno) 

Pro účastníky je akce zdarma a není třeba se na ni předem registrovat. 

Back to Top