Návštěva Franse Timmermanse a debata o Green Dealu na CIIRC ČVUT

Datum události

Návštěva Franse Timmermanse a debata o Green Dealu na CIIRC ČVUT

Při příležitosti návštěvy pana Franse Timmermanse, výkonného místopředsedy Evropské komise, dne 26. září 2022 na CIIRC ČVUT, vás srdečně zveme na otevřenou diskusi se studenty a akademiky.

Kde: CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
Kdy: 26. září, 16:00

Hlavní témata: aktuální výzvy a strategie Zelené dohody pro Evropu (Green Deal)

Všichni studenti a výzkumní pracovníci ČVUT jsou zváni, aby se účastnili diskuse s panem Timmermansem.
Zaregistrujte se prosím na: https://ricaip.eu/timmermans/
Svou otázku můžete položit přímo během debaty nebo poslat předem přes sli.do #GreenDeal

poz

Frans Timmermans je výkonným místopředsedou Evropské komise a vede agendu týkající se Zelené dohody pro Evropu – Green Deal. Je odpovědný za evropský zákon o klimatu, který zavádí cíl klimatické neutrality do roku 2050, a za balíček Fit for 55, který má splnit cíl snížení emisí o 55 % do roku 2030. Frans Timmermans vede mezinárodní vyjednávání EU o klimatu.
V červnu představil zákon o obnově přírody, který je součástí Strategie biologické rozmanitosti. Dohlíží také na ambice Komise v oblasti nulového znečištění, akční plán oběhového hospodářství, strategii Farm to Fork a další iniciativy.
V letech 2014–2019 byl Timmermans prvním místopředsedou odpovědným za lepší regulaci, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv. V Nizozemsku dříve působil jako ministr zahraničních věcí (2012-2014), ministr pro evropské záležitosti (2007-2010) a poslanec za Partij van de Arbeid (PvdA) (2010-2012 a 1998-2007).

Diskuse bude probíhat v anglickém jazyce.
 

Back to Top