Obhajoby disertačních prací studentů programu Biomedicínská a klinická technika - Ing. Volf, Mgr. Neťuková

Datum události

Oznámení o konání obhajob disertačních prací

V souladu s čl. 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT se budou dne 19. května 2021 na FBMI, Nám. Sítná 3105, Kladno, č. m. 636 (6. podlaží)
konat obhajoby disertačních prací studentů doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika:

19. května 2021 od 10 hodin, Ing. Petr Volf

Téma: Analýza očních pohybů a pohybů hlavy při excentrické rotaci člověka

19. května 2021 od 11:15, Mgr. Slávka Neťuková

Téma: Metodika hodnocení rizika pádu pomocí kvantitativní analýzy signál

Back to Top