Oznámení o konání obhajob studentů doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva

Datum události

Oznámení o konání obhajob studentů doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva

V souladu s čl. 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT se bude dne 17. prosince 2021 na FBMI, Nám. Sítná 3105, Kladno, č. m. 636 (6. podlaží)
konat obhajoba disertačních prací studentů doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva, oboru Civilní nouzová připravenost.

PhDr. Václav Adámek, od 9:30
Téma: Změny v bezpečnostních doktrínách USA a RF v I. dekádě 21. století

Mgr. Petr Šlechta, od 10:30
Téma: Bezpečnost přepravy poštovních zásilek

Back to Top