Oznámení o konání obhajoby disertačních prací Mgr. Adély Hofmannové a PhDr. Tomáše Fröhlicha, DiS., studentů doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva

Datum události

Oznámení o konání obhajoby disertačních prací studentů doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva


V souladu s čl. 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT se budou dne 28. června 2024 od 10:00 hodin, na FBMI, Nám. Sítná 3105, Kladno, č. m. 636 (6. podlaží) konat obhajoby disertačních prací studentů doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva.

28. 6. 2024, 10:00, studentka Mgr. Adéla Hofmannová, téma disertační práce: Komunikační strategie terorismu při velkých sportovních akcích

28. 6. 2024, 11:30, student PhDr. Tomáš Fröhlich, DiS., téma disertační práce: Procesní model hodnocení připravenosti území před hrozbou rozsáhlého výpadku
elektrické energie

 

Back to Top