Pozvánka: 14. ročník konference ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ - AWHP 2024

Datum události

Dovolujeme si Vás pozvat na 14. ročník studentské vědecké konference Aspekty práce pomáhajících profesí – AWHP 2024. 

Konference se koná 25. 10. 2024 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

Pořadatelem konference je katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva. 

Záštitu nad konferencí převzal brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš - ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Konference je určena k prezentování výsledků tvůrčí a vědecké činnosti studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Ústředním tématem konference je komplexní problematika ochrany obyvatelstva a krizového řízení v celé šíři jejich spektra:

·      managementu a krizového řízení;

·      chemické, biologické a radiační bezpečnosti;

·      vnitřní bezpečnosti;

·      krizového zdravotnictví;

·      urgentní medicíny a medicíny katastrof;

·      krizové komunikace a psychologie krizový ch stavů;

·      mezinárodních vztahů z pohledu nebezpečí terorismu.

Vzhledem k finanční podpoře této akce z rozpočtu rektorátu ČVUT není účast na konferenci pro akademické pracovníky a studenty spojena s úhradou konferenčního poplatku.

 Z příspěvků bude vydán recenzovaný sborník.

Těšíme se na Vaši účast.

 

PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D., DBA, LL.M.

         předsedkyně organizačního výboru
 

Back to Top