Pozvánka na webinář: Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické - perspektiva různých vědních disciplín a oborů

Datum události

FBMI ČVUT v rámci projektu Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty VI20192022117 ve spolupráci se skupinou Ochrana obyvatelstva české pobočky AFCEA spolupořádá a zve na seriál tematických webinářů pod názvem:

Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické - perspektiva různých vědních disciplín a oborů II. díl, dne 26. 11. 2020 (13.00 - 14.30)

Moderátor: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA (ČVUT)

 

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.
České vysoké učení technické v Praze FBMI - výzkumný tým

Psychosociální dopady kovidové pandemie (od témat psychologie k otázkám bezpečnosti)
Autorka vychází z teze, že dbát o psychosociální zdraví je v době kovidové sociální výzva i příspěvek k bezpečnosti. Srovnává první a druhou vlnu pandemie. Popisuje diferenciaci ve společnosti při druhé vlně a upozorňuje na tři prototypické reakce. Ukazuje na rizika spojená s heterogenní skupinou tzv. popíračů a přívrženců spikleneckých teorii.    

PhDr. Petra Mlejnková, Ph.D.
Masarykova univerzita, Katedra politologie

Dezinformace jako hrozba bezpečnostnímu systému (nejen v době pandemie)
Příspěvek shrnuje současné trendy šíření dezinformací v online prostředí, identifikuje hrozby ve vztahu k zajištění bezpečnosti, včetně zranitelnosti bezpečnostních aktérů. Bezpečnostní aktéři jsou totiž často opomíjenou cílovou skupinou. Příspěvek také formuluje výzvy, které před námi stojí ve snaze budovat odolnou společnost a systém. Tyto výzvy souvisí s oblastí kritické infrastruktury, technologickým vývojem či kognitivní resiliencí.  

PhDr. Iva Lišková, Ph.D.
Policie České republiky/České vysoké učení technické v Praze  FBMI - výzkumný tým

Útoky na měkké cíle v Evropě. Podpora sunnitského „mainstreamu“ jako alternativy k salafismu.
Po posledních teroristických útocích ve Francii a v Rakousku se stalo zcela zřejmým, že je třeba soustředit se na eliminování vlivu islamismu na evropské muslimy. Je také zcela evidentní, že vnucování sekularismu vyvolává mezi vyznávajícími muslimy zcela negativní reakce, je proto třeba podpořit „umírněnou“ verzi islámu, která by nabídla možnou alternativu k islamismu, a to především k salafismu, jehož džihádistická odnož tvoří ideovou základnu současných teroristů útočících v Evropě. Předkládaná prezentace si klade otázku, co je to „umírněný“ islám a jaké jsou jeho možnosti.

Registrace a více informací 

Back to Top