Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů

Datum události

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení


Děkan fakulty prof. Rosina tímto vyhlašuje na 14. září 2022 mimořádný termín přijímacího řízení do akademického roku 2022/2023 do následujících dvouletých navazujících magisterských studijních programů:

  • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v prezenční formě studia s kapacitou 27 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 1 bude přijat bez přijímací zkoušky a v kombinované formě studia s kapacitou 27 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 4 budou přijati bez přijímací zkoušky
  • Biomedicínské inženýrství v prezenční formě studia, s kapacitou 46 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 10 bude přijato bez přijímací zkoušky
  • Biomedicínská a klinická informatika v prezenční formě studia,
    • specializace Asistivní technologie, s kapacitou 25 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 6 budou přijati bez přijímací zkoušky, ,pro otevření specializace je nutné, aby se přihlásilo alespoň 8 uchazečů
    • specializace Softwarové technologie, s kapacitou 20 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 3 budou přijati bez přijímací zkoušky,
    • specializace Nanotechnologie., s kapacitou 22 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 4 budou přijati bez přijímací zkoušky
  • Civilní nouzové plánování v prezenční formě studia s kapacitou 12 přijatých uchazečů, bez přijímací zkoušky nebude přijat nikdo (tato kapacita byla již vyčerpána) 


Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím http://prihlaska.cvut.cz a podávají se pouze elektronickou formou. Přihláška se považuje za podanou, jestliže je elektronicky sepsaná a zaplacená. Bez včas zaplaceného administrativního poplatku nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení.
Posledním dnem, ve kterém budou moci uchazeči sepsat elektronicky přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023 je 12. 8. 2022!

Veškeré potřebné informace naleznete zde

Back to Top