Lidé - děkanát

ABČDHJKLMNPRŘSTVZ
A
Ing. Michal Andrlík andrlmic@fjfi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
B
Mgr. Dana Braunová braunova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 459
Kladno, náměstí Sítná, B-30d
Vedoucí studijního oddělení
 
Petra Břežná
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Č
Bc. Jitka Čermáková cermakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 358 446
Kladno, náměstí Sítná, B-631
 
Bc. Kateřina Černá cerna@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
+420 224 355 082
Kladno, náměstí Sítná, B-620a
 
D
Valentina Dineva
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
H
Štěpán Havel
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Jiří Hlusička
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Libuše Horbecová
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Michal Horňák michal.hornak@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 358 793
Kladno, Sportovců, K-117
 
Renata Horňáková renata.hornakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát personální a mzdový
+420 224 355 081
Kladno, náměstí Sítná, B-627
personalistika a mzdy / přítomnost na FBMI : PO a ČT 08:00 - 11:30 12:00 - 15: 00
 
J
Marcela Janovská marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 497
Kladno, náměstí Sítná, B-30c
 
Bc. Veronika Jirotková veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 497
Kladno, náměstí Sítná, B-30c
 
K
Ing. Eva Kokešová eva.kokesova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát propagace
+420 224 359 745
Kladno, náměstí Sítná, B-24
 
Jana Korbielová
zaměstnanec / 17911 - děkanát

vrátnice
 
Zdeněk Kubec kubec@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát výpočetní techniky a síťových služeb
+420 224 358 494
Kladno, náměstí Sítná, B-09
 
Pavel Kupka kupka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát výpočetní techniky a síťových služeb
+420 224 358 494
Kladno, náměstí Sítná, B-09
 
M
Taťána Marešová tatana.maresova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Ing. Jana Marková markova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 359 954
Kladno, náměstí Sítná, B-05
 
Dušan Materna
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 357 992
 
Monika Menclová monika.menclova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
+420 224 358 473
Kladno, náměstí Sítná, B-30c
 
Mgr. Hana Mikšovská hana.miksovska@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
+420 224 358 495
Kladno, náměstí Sítná, B-620b
 
N
Ing. Matěj Navrátil, Ph.D.matej.navratil@fjfi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
P
Hana Pečená pecena@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 358 474
Kladno, náměstí Sítná, B-630
 
Mgr. Lukáš Petrů lukas.petru@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
+420 224 358 495
Kladno, náměstí Sítná, B-620a
 
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.jaroslav.pluhar@fbmi.cvut.cz
tajemník
člen kolégia
člen grémia
vedoucí / děkanát
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 358 418
Kladno, náměstí Sítná, B-633
 
Ing. Roman Potůček potucek@fbmi.cvut.cz
vedoucí / projektové oddělení
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
+420 224 359 958
Kladno, náměstí Sítná, B-620b
 
Václav Potůček
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Ludmila Procházková
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
R
Jana Račáková
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBArosina@fbmi.cvut.cz
děkan
člen kolégia
člen grémia
předseda vědecké rady
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 359 739
Kladno, náměstí Sítná, B-635
 
Ř
Josef Řimsa rimsa@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 357 990
Kladno, náměstí Sítná, B-03
správa budovy KOKOS
 
S
Ilona Sendlerová ilona.sendlerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 359 732
 
Ing. Ida Skopalová skopalova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát propagace
+420 224 355 053
Kladno, náměstí Sítná, B-24
 
Jan Skřivan
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Soňa Stehlíková, DiS.stehlikova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 359 707
Kladno, náměstí Sítná, B-630
účtárna
 
T
Tereza Trousilová, DiS.trousilova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - sekretariát děkana
+420 224 358 419
Kladno, náměstí Sítná, B-634
 
V
Václav Vávra vaclav.vavra@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát
+420 224 357 991
Kladno, náměstí Sítná, A-s113
údržba
 
Kamila Veselá kamila.vesela@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro doktorské studium
+420 224 355 046
Kladno, náměstí Sítná, B-626
 
Adéla Vinšová vinsoade@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Mgr. Vladimír Vondráček vladimir.vondracek@fjfi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - děkanát

 
Bc. Petra Vosyková vosykova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro doktorské studium
+420 224 355 046
Kladno, náměstí Sítná, B-626
referentka - doktorské studium
 
Z
Lucie Zmeškalová lucie.zmeskalova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
+420 224 358 495
Kladno, náměstí Sítná, B-621
 
Aktualizace: 10.5.2021
Back to Top