Laboratoř mechaniky svalově-kosterního systému

opvv

Správce: prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.
Technik: Ing. Petr Volf

Laboratoř mechaniky svalově-kosterního systému, jako součást Laboratoře biomechaniky a protetiky (KL:A-114), je vědeckovýzkumná a výuková laboratoř zaměřená na oblast hodnocení statické rovnováhy a dynamických pohybů za využití stabilometrické a dynamické plošiny, přenosného kamerového systému pro studium pohybu člověka a bezdrátového gyro-akcelerometrické systému pro studium pohybu. Pro potřeby hodnocení doprovodných biologických signálů je laboratoř vybavena systémem pro měření SEMG a systémem pro měření fyziologických dat (DF, TF, EKG). Laboratoř je dále vybavena systémem pro měření povrchových vlastností materiálů, tenzometrickou soupravou, 3D dotykovým skenerem, funkčním modelem protetické paže horní končetiny a specializovanou dynamickou rotační plošina s kamerami pro měření pohybu drobných živočichů.

V rámci projektu OP VVV Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002244 byli dále pořízeny tyto klíčové systému: 

  • Torzní měřič síly – umožňuje měřit moment sil od svalových skupin a úhel natočení segmentů těla během pohybu horních končetin. 
  • Řízený elektromotor – umožňuje aktivně pohybovat segmenty těla vytvářeným momentem sil v rámci asistovaného pohybu končetiny. 
  • Akcelerometrický systém – nositelný MoCap systém pro záznam pohybů vybraných segmentů těla během pohybových aktivit těla.
  • Zkušební trhací stroj – určený pro tahovou zkoušku materiálů, který umožňuje měřit závislost mezi působícími silami a prodloužením materiálu. 

Výuka:

Laboratoř dále zajišťuje zázemí studentům v rámci řešení projektů v výuky předmětů doktorského studia: Architektura a metody sběru dat a vyhodnocování behaviorálních modelů každodenních aktivit člověka, Biomechanizmy, Implantáty a implantologie, Vnořené a mobilní systémy ve zdravotnictví, Biomechanika, Rehabilitační inženýrství, Robotika v rehabilitačním inženýrství, a další.

Projekty řešené v laboratoři:

  • FW01010444 - Vývoj a výzkum syntetického zařízení s umělou inteligencí pro automatickou preselekci a screening pilotů
  • FW01010463 - MIHRIL (Multi Impact Hybrid Layers) - ochrana proti pouličním hrozbám
  • TJ02000036 - Zpátky za volant: Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku
  • LTAIZ19008 - VES19 Izrael inter-excellence, Zkvalitnění robotické fyzioterapeutické léčby pomocí metod strojového učení
  • TG02010033 - InovaFOND, dílčí projekt Chladící ortéza s řízeným elektronickým chlazením
  • TL03000611 - Inteligentní systém péče o seniory
Back to Top