Laboratoř mechaniky svalově-kosterního systému

Správce: Kutílek, Patrik, doc. Ing., MSc., Ph.D.
Technik: Ing. Petr Volf

Laboratoř mechaniky svalově-kosterního systému, jako součást Laboratoře biomechaniky a protetiky (KL:A-114), je vědeckovýzkumná a výuková laboratoř zaměřená na oblast hodnocení statické rovnováhy a dynamických pohybů za využití stabilometrické a dynamické plošiny, přenosného kamerového systému pro studium pohybu člověka a bezdrátového gyro-akcelerometrické systému pro studium pohybu. Pro potřeby hodnocení doprovodných biologických signálů je laboratoř vybavena systémem pro měření SEMG a systémem pro měření fyziologických dat (DF, TF, EKG). Laboratoř je dále vybavena systémem pro měření povrchových vlastností materiálů, tenzometrickou soupravou, 3D dotykovým skenerem, funkčním modelem protetické paže horní končetiny a specializovanou dynamickou rotační plošina s kamerami pro měření pohybu drobných živočichů.
V rámci projektu OP VVV Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002244 byli dále pořízeny: Torzní měřič síly, řízený elektromotor, bezdrátový akcelerometrický systém a zkušební trhací stroj, a čtyři počítačové soupravy pro zpracování měřených dat a řízení laboratorních měřících systémů (LabMSKS).
Výuka: Laboratoř dále zajišťuje zázemí studentům v rámci řešení projektů v předmětech „Semestrální projekt“, „Ročníkový projekt“, „Bakalářská Práce“ a „Diplomová práce“ především bakalářského studijního programu Biomedicínský technik a navazujícího magisterského programu Biomedicínský inženýr. V laboratoři jsou vyučovány předměty „Mechanika“ a „Biomechanika a biomateriály“ studijního programu Biomedicínský technik.

Projekty řešené v laboratoři v roce 2019:

  • TJ02000036 - Zpátky za volant: Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku
  • LTAIZ19008 - VES19 Izrael inter-excellence, Zkvalitnění robotické fyzioterapeutické léčby pomocí metod strojového učení
Back to Top