Děkanské volno

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA vyhlašuje DĚKANSKÉ VOLNO:

na den 17.10.2023 (u příležitosti imatrikulací) pro 1. ročníky všech bakalářských studijních programů prezenční formy studia (výuka v čj)

na den 17.10.2023 (u příležitosti promocí) pro 1. ročníky navazujících magisterských studijních programů SIPZ a BME a specializací NNT a SWT v prezenční formě studia (výuka v čj)

na den 18.10.2023 (u příležitosti promocí) pro 1. ročníky navazujících magisterských studijních programů SIPZ a AFZT a specializací NNT a SWT v prezenční formě studia (výuka v čj)

na den 19.10.2023 (u příležitosti promocí) pro 1. ročníky navazujícího magisterského studijních programu CNP v prezenční formě studia (výuka v čj)

Back to Top