Stipendium za vynikající studijní výsledky

Pro přiznání stipendia v akademickém roce 2023/2024 za vynikající studijní výsledky získané v
akademickém roce 2022/2023 nemusíte podávat žádnou žádost! Bude přiznáno automaticky
všem, kteří splňují předepsané podmínky!

Podrobné informace naleznete v příloze.

 

Back to Top