Cena Hlávkovy nadace

Datum akce
Místo akce
Lužany

CENU JOSEFA HLÁVKY ZA ROK 2021 ZÍSKALO ŠEST STUDENTŮ ČVUT

Cena nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ je určena pro talentované studenty, 
kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let. Spolu s oceněním získávají laureáti nadační příspěvek ve výši 25 tisíc korun.

Ocenění za rok 2021 si studenti převzali v 16. listopadu 2021 na zámku v Lužanech, který je součástí nadačního jmění nejstarší české nadace založené v roce 1904. Návrh na udělení ceny zasílají správní radě Nadace rektoři českých vysokých škol pražských a Vysokého učení technického v Brně. Oceněni byli také mladí talentovaní pracovníci Akademie věd České republiky.

Z Fakulty biomedicínského inženýrství získal cenu student Petr Štěpánek

Petr Štěpánek je mimořádně nadaný, aktivní a pracovitý student, kterého potká pedagog, má-li štěstí, pouze několikrát za život. Jak šíře, tak kvalita jeho aktivit je obdivuhodná. Kromě semestrálních projektů v rámci projektové výuky studijního oboru Informační a komunikační technologie v lékařství, studijní program Biomedicínská a klinická technika, za které získává pravidelná ocenění „Nejlepší semestrální projekt ročníku“, se věnuje i řadě dalších aktivit, které jsou konkrétně představeny na jeho webových stránkách. Petr podal přihlášku na Massachusetts Institute of Technology (MIT), ale MIT v tomto roce bohužel žádné přestupy z důvodu pandemie nerealizovala.

Blahopřejeme k ocenění.

Zdroj: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 

Back to Top