Ceny S. Hanzla rozdány

Datum akce
Místo akce
Praha

České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. V souladu s odkazem emeritního rektora profesora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. V letošním roce získalo cenu devět studentů ČVUT, a to za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost.
  
Z Fakulty biomedicínského inženýrství získala cenu Bc. Tereza Kislingerová, která se svými studijními výsledky patří k nejlepším studentům na fakultě. V letošním roce byla navíc navržena na Cenu děkana za vynikající studijní výsledky a za vynikající bakalářskou práci. V navazujícím magisterském studiu Biomedicínské inženýrství pracuje v rámci vědecké spolupráce na tématu vyhodnocení objemu, tvaru a rozměrů tzv. konizátorů po operaci děložního hrdla s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí a pod vedením doc. Ing. Jiřího Hozmana, Ph.D. 

Z hlediska jejího přístupu k řešení všech situací je vzorem a motivací i pro ostatní studenty na fakultě.

Blahopřejeme.

Back to Top