Děláme vědu společně

Datum akce
Místo akce
Kladno

Žáci základních škol, rodiče a prarodiče se společně zúčastnili o sváteční sobotě 28. 9. zábavného odpoledne plného experimentů z oblasti přírodních věd a ukázky práce záchranářů spojenou s nácvikem první pomoci a prohlídkou sanitky.
Dle reakcí zúčastněných lze jen konstatovat, že se všichni báječně bavili a přitom se naučili novým znalostem a dovednostem.
Velký dík za realizaci akce patří Ing. Veronice Vymětalové, Ph.D., Mgr. Pavlu Böhmovi, Mgr. Svitlaně Strunině a studentkám Kateřině Koubkové a Barboře Mašínové.
 

Back to Top