Detektor překážek pro nevidomé

Datum akce
Místo akce
Kladno

Detektor překážek pro nevidomé – úspěšné dokončení společného projektu katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství FBMI a katedry přírodovědných oborů FBMI podpořeného Středočeským inovačním centrem (SIC)

Cílem projektu byl vývoj zařízení pro asistovanou orientaci v prostoru pro nevidomé a slabozraké. Nevidomí a slabozrací jsou při orientaci v neznámém prostředí, typicky venkovních prostorech jako jsou ulice měst či volná příroda, odkázáni na nepřímé metody určení polohy překážek, které by jim v případě kolize mohly způsobit zdravotní újmu. Takovými metodami jsou typicky využití bílé slepecké hole či vodicího psa.

Tyto pomůcky jsou ovšem z principu schopné upozornit pouze na překážky, které se nacházejí na zemi či ve výšce omezené na dolní partie těla a nejsou schopné odhalit překážky nacházející se výše, příkladně v oblasti hlavy, kde v případě kolize hrozí vážné riziko poranění. V rámci projektu byl vyvinut prototyp zařízení, které vhodným způsobem nevidomého či slabozrakého na tyto překážky upozorní. V rámci projektu byla vyrobena prototypová série 25 ks těchto zařízení, která byla testována nevidomými a slabozrakými, mnozí z nich byli používáním nadšeni a poskytli cennou zpětnou vazbu pro úpravu parametrů řešení. Důkladnou patentovou rešerší bylo zjištěno, že se jedná o unikátní řešení. Byla podána přihláška k vynálezu v ČR a podle zájmu investorů bude ochrana rozšířena na příslušné země v zahraničí.

Velice děkujeme Středočeskému inovačnímu centru za možnost dotažení projektu až do této fáze, zejména paní Lence Staviany, která se o nás starala, a doporučujeme konzultace s odborníky ze SIC každému, kdo má nějaký dobrý nápad.

lo

 

Karel Hána

Back to Top