Druhá na konferenci LIFMAT

Datum akce
Místo akce
Cubex centrum Praha

ÚSPĚCH NA KONFERENCI LIFMAT

Ing. Lýdie Leová, studentka doktorského studijního programu Civilní nouzová připravenost, vyhrála v konkurenci více než dvaceti posterů, 2. místo v soutěži o nejlepší poster na konferenci LIFMAT 2022 s příspěvkem Nositelné systémy pro hodnocení pohybu s využitím metod kinematické analýzy. Ing. Lýdie Leová studuje na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva působí v Týmu biomechaniky a asistivních technologií. 

Tým KZOOO na konferenci LIFMAT 2022 představil pět posterů, jednu přednášku a na stánku byly představeny současné výsledky výzkumu, mezi které se řadí systém pro záznam a vizualizaci fyziologických dat, software pro analýzu tváře za účelem určení vyjadřované emoce a systém pro hodnocení posturální stability těla.

Ing. Jan Hejda, Ph.D.
 

Back to Top