FBMI otevřela nové laboratoře

Datum akce
Místo akce
Kladno

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA UNIKÁTNÍ MODERNIZOVANÉ A NOVÉ LABORATOŘE

Na konci června se uskutečnilo v Kladně slavnostní otevření unikátních nových a modernizovaných laboratoří Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) Českého vysokého učení technického v Praze zejména pro doktorský studijní program Biomedicínské inženýrství.

Unikátní laboratoře byly pořízeny a modernizovány za podpory projektů OP VVV „Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002244) a komplementárního projektu „Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku“ (reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002242), a to v celkové hodnotě cca 40 mil. Kč. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Back to Top