Gymnázium Postupická Fakultní školou FBMI

Datum akce
Místo akce
Kladno

Dne 14. února 2020 byla podepsána smlouva o propůjčení titulu Fakultní škola Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze děkanem prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc. a ředitelem Gymnázia Postupická 3150 v Praze 4 Mgr. Josefem Tomkem.

Gymnázium se nachází na okraji spořilovského sídliště a první studenty přivítalo v roce 1983. Od roku 1994 je na škole otevřeno rovněž šestileté studium. Výuka běží ve 20 třídách, ve kterých studuje přibližně 600 studentů a poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělávání.   

Gymnázium je certifikovaným školícím střediskem mezinárodního certifikátu EDCL. Areál gymnázia tvoří moderně vybavená hlavní budova s přilehlými venkovními relaxačními prostory, na které navazuje areál tělovýchovných a sportovních zařízení – tělocvična, posilovna a venkovní víceúčelové hřiště. Nedílnou součástí areálu je budova s odbornými učebnami a školní jídelnou. 

Na základě dohody navštíví akademičtí pracovníci naší fakulty Gymnázium na přelomu února a března s cílem přiblížit jeho posluchačům nejvyšších ročníků možnosti studia na naší fakultě a pozvou studenty k návštěvě FBMI.

Pevně věříme, že uzavřená smlouva bude přínosem pro obě smluvní strany. 

Back to Top