Konference MEDICON 2019 Coimbra

Datum akce
Místo akce
Portugalsko

Zástupci z řad PhD studentů a akademických pracovníků KBT se aktivně zúčastnili mezinárodní vědecké konference MEDICON pod záštitou IFMBE.

Doc. Rogalewicz, Ing. Hospodková, MBA a Ing. Simonova reprezentovali HTA tým a představili současné trendy a oblasti, kterým se skupina věnuje, např. Early Stage HTA.  Ing. Štrobl představil 
svůj příspěvek z oblasti zpracování EEE signálů. Všichni účastnici získali kladné ohlasy ke svým příspěvkům a byly navázány nové kontakty se zahraničními univerzitami s potencionální možností spolupráce.

Back to Top