Laboratoř ve Velkých Losinách

Datum akce
Místo akce
Velké Losiny

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT SE PODÍLELA NA REALIZACI MODERNÍ LÁZEŇSKÉ TELEREHABILITAČNÍ LABORATOŘE VE VELKÝCH LOSINÁCH

Termální lázně ve Velkých Losinách, ve spolupráci s týmem odborníků z katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a 1. lékařské fakulty UK vybudovaly novou unikátní Telerehabilitační laboratoř vybavenou systémem Homebalance

Tato moderní technologie je vhodná pro pacienty s poruchou rovnováhy. V rehabilitačním lékařství je systém používán v rámci komplexní terapie a poměrného vyhodnocení stavu u pacientů s poruchami motorických a kognitivních funkcí v důsledku vrozeného nebo získaného poškození mozku a dalších pacientských skupin s potřebou zlepšení stability a k podpoře tréninku rovnováhy a kognitivních funkcí. U seniorů nachází uplatnění především v prevenci pádů z důvodů poruch rovnováhy. Systém je též možné využít ve fyzioterapii u pacientů po ortopedických operacích a se sníženou pohyblivostí dolních končetin. Využitelnost technologie nabízí i benefity u chronických stádií neurologických a ortopedických onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení.

Mgr. Milada Luisa Šedivcová, z katedry informačních a komunikačních technologií FBMI, která se problematikou telerehabilitace dlouhodobě zabývá, k tomu dodává: „Telerehabilitace je v dnešní době velmi rychle se rozvíjejícím oborem v oblasti léčebné rehabilitace. Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na unikátním řešení této laboratoře a pevně věříme, že bude dobře sloužit pacientům těchto nejstarších moravských lázní.“ 
 

Back to Top