Máme první držitele certifikátů v projektovém managementu

Datum akce
Místo akce
Kladno

Fakulta má první držitele národní certifikaci studentů v projektovém managementu

Dne 5. 4. 2018 obdržela Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT akreditaci vzdělávacího programu s názvem Návrh a management projektu pro přípravu na certifikaci projektových manažerů podle IPMA® Individual Competence Baseline verze 4 pro stupeň NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ (viz certifikát k nahlédnutí zde). Autorem, zpracovatelem a odborným garantem této akreditace je pan Ing. Jiří Petráček z katedry biomedicínské techniky. V rámci uvedené akreditace se mohou připravovat na získání definovaných kompetencí pouze studenti oboru Biomedicínský technik.

Realizace probíhala během zimního semestru akademického roku 2018/2019 a na základě splnění všech podmínek byl sedmi studentům uvedeného studijního oboru udělen certifikát, který potvrzuje, že studenti získali kompetence v oblasti projektového řízení verze 4, které jsou v souladu s mezinárodním standardem projektového řízení. Tito studenti mají pak možnost lépe se zapojit do různých projektů v rámci svého budoucího zaměstnání a případně aspirovat i na vedoucí pozice v řešitelských týmech.
Předání certifikátů proběhlo při obvyklém setkání všech studentů 2. ročníku oboru Biomedicínský technik k problematice řízených odborných praxí a to 18. 10. 2019.

Certifikáty předal studentům garant oboru, pan doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. společně se zástupcem garanta oboru, panem Ing. Petrem Kudrnou, Ph.D. Níže jsou zachyceny uvedené okamžiky na fotografiích, kde jsou přítomni Michaela Černá, Vít Hlaváč, Lukáš Inger, Denisa Myszová, Eliška Niebauerová, Tomáš Peprník a Jan Strachota.

Studentům blahopřejeme a věříme, že budeme moci tyto příjemné zprávy publikovat každý akademický rok a že počet držitelů této certifikace se bude zvyšovat. Rádi bychom tak přispěli k širšímu uplatnění našich absolventů u jednotlivých zaměstnavatelů.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant oboru Biomedicínský technik
 

Back to Top