Memorandum o spolupráci

Datum akce
Místo akce
Kladno

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ SE ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., spolupracuje již několik let na poli vzdělávání budoucích zdravotnických záchranářů, kterým poskytuje možnost praxe na výjezdových základnách a zdravotnickém operačním středisku.
Podpisem Memoranda o spolupráci, které 5. 10. 2021 za fakultu podepsal děkan prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, a za Zdravotnickou záchrannou službu KVK ředitel MUDr. Jiří Smetana, došlo k rozšíření portfolia spolupráce i na poli výzkumném.
Po slavnostním podpisu pokračovalo jednání se zástupci katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva v oblasti výzkumných aktivit zaměřených na monitorování vitálních hodnot u pacientů v terénu a na využití telemedicíny. Byla diskutována i další témata možného budoucího výzkumu, který by mohl zásadně ovlivnit současný přístup k technologiím v přednemocniční neodkladné péči. 

Autor (text&foto): Mgr. Pavel Böhm, MBA 

Back to Top