Napomáháme ozdravení populace

Datum akce
Místo akce
Kladno

Naše fakulta, konkrétně katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství, se zapojila do projektu "Národní program pro ozdravení populace České republiky" určeného pro celou populaci, který nejen významně napomůže imunizovat populaci České republiky, ale přinese i tolik potřebné úspory pro státní rozpočet, a to v řádu desítek miliard ročně. 
Jeho základem jsou všem dostupné pohybové aktivity, a to chůze a běh. Umožňuje, aby spolu zábavnou formou soutěžili nejen jednotlivci, ale i správní celky, města a obce, školy, školní třídy, pracovní a jiné libovolně zvolené celky. Projekt získává relevantní informace o pohybových aktivitách a tělesných funkcích účastníků, což je umožňuje za pohyb motivovat, státem, zdravotními pojišťovnami, školami, zaměstnavateli atd., a rovněž dává možnost tyto informace efektivně využívat pro vědecké účely. Zpracování těchto dat budou mít na starosti výzkumníci z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.
Více se dozvíte ve Výzvě k podpoře masových pohybových aktivit.
 

Back to Top