Názory absolventů nás zajímají

Datum akce
Místo akce
Kladno

Názory našich absolventů nás zajímají

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví – září 2018

Stejně jako každý rok, i letos byly absolventům oboru Systémová integrace ve zdravotnictví zaslány elektronické dotazníky s iniciačním průvodním dopisem s žádostí o poskytnutí zpětné vazby. Návratnost dotazníků byla bohužel poměrně nízká - u absolventů prezenční formy studia činila návratnost dotazníků 45,5 %, u absolventů kombinované formy studia 42,1 %. Dotazníky byly zaslány absolventům, kteří úspěšně složili svou SZZ v roce 2017 – tedy zhruba s odstupem dvanácti měsíců od získání diplomu navazujícího magisterského studia.
Cílem dotazování bylo získat zpětnou vazbu od loňských absolventů zejména v těchto oblastech:
• Hodnocení vysokoškolského studia na oboru SIPZ (vztah studia k praxi a jejich pracovnímu uplatnění, hodnocení kvality vzdělání s ohledem na požadavky praxe)
• Jejich současná pracovní pozice (zda je na této pozici vyžadováno VŠ magisterské vzdělání)
• Jak dlouho hledali první zaměstnání po ukončení studia?
• Jaké změny z hlediska přípravy na praxi by doporučili a jaká témata ve výuce postrádali?
72 % absolventů, kteří poskytli zpětnou vazbu, pracuje v oboru, který v navazujícím magisterském programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví vystudovali. Více než 80% absolventů pomohlo studium v jejich profesní kariéře. 56 % absolventů hodnotí kvalitu studia na SIPZ s ohledem na požadavky praxe jako výbornou nebo velmi dobrou, 33 % absolventů pak jako dobrou. Nejvíce absolventi ve výuce postrádali povinnou praxi a výuku anglického jazyka (tyto dvě oblasti zmínilo nejvíce absolventů). Z hlediska přípravy na praxi absolventi nejčastěji doporučují zařadit více praxe, větší zaměření na ekonomické a technické předměty, více praktických náhledů do profesních záležitostí, přednášky lidí z praxe. 88 % studentů bylo se studiem velmi spokojeno nebo spokojeno.
Všem absolventům, kteří nám sdělili svůj názor, velice děkujeme. Názory absolventů jsou pro nás pochopitelně velmi důležité a vycházeli jsme z nich i při úpravě studijního plánu v rámci reakreditace studijního programu. Největší nesoulad mezi tím, co poskytuje studijní program a co je požadováno absolventy, je zařazení výuky anglického jazyka a povinné praxe – oboje bylo zapracováno v rámci reakreditace.
Více informací naleznete v připojené zprávě.

Back to Top