Pochvala od pacientek

Datum akce
Místo akce
Příbram

To, že jsou zdravotnické profese velmi náročné, není třeba dlouze vysvětlovat. Nároky na studium a praktické zkušenosti jsou vysoké, ale to k přípravě na budoucí zdravotnické povolání patří. K tomu by však měla být samozřejmostí empatie, pokora a vlídnost. 

Proto nás těší, že naši studenti jsou velmi dobře pacienty vnímáni. Svědčí o tom mimo jiné i dopis pacientek z lůžkové rehabilitace v Oblastní nemocnici v Příbrami, kde si chválily přístup studenta Filipa Šance z 3. ročníku studijního programu Fyzioterapie. 
 

Back to Top