Pořádali jsme konferenci PIERS

Datum akce
Místo akce
Praha

ORGANIZOVALI JSME MEZINÁRODNÍ KONFERENCI PIERS 

Členové týmu Bio-elektromagnetizmu (zaměstnanci a studenti FBMI) mají za sebou úspěšnou organizaci prestižní mezinárodní konference PIERS pro 1 200 účastníků z 57 různých zemí.

Konference PIERS (PhotonIcs and Electromagnetics Research Symposium) je každoročně pořádanou konferencí zabývající se pokroky ve výzkumu elektromagnetického pole v celém jeho frekvenčním spektru. Tato mezinárodní konference byla připravována ve spolupráci s vědeckou společností The Electromagnetics Academy (MIT, Boston, USA), FBMI ČVUT a FEL ČVUT.

Konference se konala ve dnech 3. – 6. července 2023. V jejím průběhu bylo prezentováno celkem 1 360 příspěvků ve 14 paralelně běžících sekcích. Místem konání bylo Kongresové centrum Praha. Úplný program konference je dostupný na webových stránkách zde.

V roli lokálních organizátorů se na akci kromě zaměstnanců FBMI Davida Vrby, Jana Vrby, Ondřeje Fišera, Tomáše Pokorného, Tomáše Dřížďala a Marka Nováka aktivně podíleli i studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů: Jakub Kollár, Zděněk Linha, Barbora Jirásková, Michael Vydra, Matouš Brunát, Jan Rédr a Michaela Černá.

Dále aktivně pomáhali i studenti z ÚFE AV ČR, Univerzity v Pardubicích a VUT v Brně. Všem tímto za veškerou podporu a velmi hladký průběh děkujeme.

 

Více na https://prague2023.piers.org/

 

Back to Top