Předány ceny Alumni Awards

Datum akce
Místo akce
Kladno

PŘEDÁNY CENY ALUMNI AWARDS 2023 VÝZNAMNÝM ABSOLVENTŮM

U příležitosti slavnostních promocí absolventů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT ve čtvrtek 19. října 2023 byly předány Ceny Alumni Awards 2023Tradice předání cen vznikla v loňském roce a je oceněním pro významné absolventy, kteří dosáhli během svého profesního života významných úspěchů, angažují se jako dobrovolníci nebo pozitivně ovlivňují veřejný život a podporují rozvoj fakulty.

V letošním roce byla cena udělena absolventům paní Dr. Anně Stejskalové a panu Ing. Petru Brůžovi, Ph.D.

fPaní Dr. Anna Stejskalová získala bakalářský titul na Fakultě biomedicínského inženýrství ve studijním oboru Biomedicínská a klinická technika v roce 2012. Po magisterském studiu na univerzitě v Dublinu a Groeningenu si pro své doktorské studium zvolila Imperial College London, kde pokračovala ve studiu bioinženýrství a během kterého vyvinula nové biomateriály, které reagují na sílu. S využitím dovedností, které získala na Imperial College London, se Anna Stejskalová přestěhovala do Německa a jako vědecká pracovnice navrhla 3D modely pro studium endometriózy, které umožňují i dalším vědcům systematičtěji studovat tento stav. Nyní ve výzkumu pokračuje jako postdoktorandka na Harvardově univerzitě. Zároveň se jako dobrovolnice podílí na organizování sítě českých vědců v zahraničí. Je spoluzakladatelkou Czexpats in Science, z.s. platformy, která pomáhá propojit české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice. Dr. Anna Stejskalová, absolventka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, dosáhla mimořádných úspěchů ve výzkumu v oblasti biomedicínského inženýrství a stala se historicky nejmladší vítězkou ceny Emerging Alumni Leader Award 2021 na Imperial College London (jedné z nejprestižnějších univerzit světa). S fakultou je velmi úzce spjatá a stále s ní spolupracuje.

plDruhý oceněný, pan Ing. Petr Brůža, Ph.D.získal na Fakultě biomedicínského inženýrství titul Ing. v roce 2010 ve studijním oboru Přístroje a metody pro biomedicínu a Ph.D. roce 2014 v oboru Biomedicínská a klinická technika. Během výše uvedených studií měl velmi široký záběr aktivit v oblasti vývoje HW pro biofyzikální experimenty ve vztahu ke scintilačním detektorům a k využití laserů. Velmi se angažoval také v návrhu a vývoji přípravků pro výuku elektronických obvodů a elektrických měření, které se používají dodnes. V zahraničí na katedře chemie Brown University (Providence, Rhode Island, USA) byl na 7. měsíčním výzkumném pobytu pod vedením doc. Vlastimila Fidlera, Ph.D. Poté nastoupil na postdoktorské místo do vědeckého centra AV ČR ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Byl členem mnoha řešitelských týmů vědeckých projektů, a to jak v rámci AV ČR, tak i na ČVUT FBMI. Po absolvování Ph.D. studia na ČVUT FBMI se rozhodl přijmout postdoktorální pozici na Thayer School of Engineering, Dartmouth College (Hanover, New Hampshire, USA), kde působí od roku 2018 jako Assistant Professor of Engineering. Je autorem, či spoluautorem mnoha publikací s celkově více než tisíci citacemi. V roce 2017 a 2021 byl jeho výzkum oceněn Americkou asociací fyziků v medicíně (American Association of Physicists in Medicine, AAPM) cenou Best in Physics‘ Imaging Award. Od roku 2018 je též spoluvlastníkem a hlavním designérem firmy DoseOptics, kde je v současné době řešitelem projektu ve výši 2.4 mil. USD vyvíjející vysokorychlostní senzory intenzivních protonových svazků využívaných v léčbě nádorů. Ve spolupráci s lékaři nemocnice Dartmouth Health vede další klinické projekty, v nichž vyvíjí a aplikuje experimentální zobrazovací systémy pro dermatologii, radiační terapii, a chirurgickou onkologii. V roce 2023 získal podporu centra The Dartmouth Innovations Accelerator for Cancer na projekt Guided surgical resection by detection of hypoxic tumor cells (Chirurgická resekce řízená pomocí detekce hypoxických nádorových buněk). V současné sobě má stále kontakty s AV ČR a fakultou, kde je otevřen spolupráci se studenty FBMI v rámci vypsaných diplomových prací.

Vzhledem k pracovnímu vytížení obou oceněných, ceny přebrali: maminka Dr. Stejskalové, Mgr. Kateřina Stejskalová a bratr Ing. Brůži, Bc. Pavel Brůža.

Fotografie ze slavnostního předání naleznete ZDE.

Oběma oceněným blahopřejeme.

Back to Top