Seminář o životě O. Wichterleho

Datum akce
Místo akce
Praha

ODBORNÝ SEMINÁŘ K VÝROČÍ VĚDCE A VYNÁLEZCE PROFESORA OTTY WICHTERLEHO

Dne 27. 10. připomenula některá média výročí narození akademika Otto Wichterleho. Jeho osobnost a dílo, zejména práce v oblasti polyamidů (silon) a měkkých kontaktních čoček, zaujímají přední místa v kontextu nejen české vědy, ale i v mezinárodním měřítku. V letošním roce uplynulo 110 let od jeho narození, 25 let od jeho úmrtí a 60 let od podání patentu na měkké kontaktní čočky vyrobené soustružením z tvrdého vysušeného gelu, xerogelu.

U příležitosti těchto výročí se již 10. října konal v budově Národního technického muzea celodenní odborný seminář: Vědec a vynálezce profesor Otto Wichterle. Seminář byl pořádán ve spolupráci Národního technického muzea a Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Semináře se zúčastnilo přes 80 jednotlivců a výstavkou i přednáškou ho podpořila firma Bausch + Lomb.

Vysoké školy byly zastoupeny VŠCHT Praha (přednáška prof. Rody a prof. Brožka), MU Brno (postery tří studentek), UTB Zlín a v neposlední řadě i FBMI ČVUT. Právě naše fakulta se v rámci semináře velmi aktivně prezentovala, zejména členy katedry přírodovědných oborů.

Autorem námětu a scénáře semináře byl Ing. Jiří Michálek, CSc., který také přednesl dvě sdělení a vedl komentovanou prohlídku expozice kontaktních čoček. Působivou přednáškou osobních vzpomínek na aplikace prvních u nás vyrobených kontaktních čoček všechny přítomné okouzlila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Kromě řady vědeckých a pedagogických osobností katedry (v abecedním pořadí a bez titulů: Jarošíková, Kučera, Písařík, Pospíšilová, Široká, Varvařovská, Žáková) bylo v auditoriu přítomno i 24 současných studentů a 6 absolventů bakalářského programu Optika a optometrie, z nichž 4 studentky (Ditrichová, Fejfarová, Modrová a Puldová) prezentovaly své postery.

Seminář se těšil pozornosti posluchačů a sklidil pochvalné ohlasy. Kromě zástupců pořádajících organizací a zmíněných vysokých škol byli přítomni i další představitelé odborné veřejnosti, např. předseda představenstva Společenstva českých optiků a optometristů pan Václav Antonín nebo zakladatel České kontaktologické společnosti a její první prezident, MUDr. Pavel Rezek, CSc.

Na seminář vhodně navázala večerní vernisáž výstavy „Bourec v plastiku“ o výrobě umělých textilních vláken v Československu, tedy trochu jinak pojatá nesmazatelná stopa profesora Wichterleho v makromolekulární chemii, respektive jejích aplikacích.

Pro ilustraci předešlého textu i vlastního semináře je přiložen jeho program a několik fotografií z archivu M. Havelkové (ÚMCH AV ČR, v.v.i.), s jejím laskavým svolením.

Back to Top