Setkání s řediteli a pedagogy ZŠ

Datum akce
Místo akce
Kladno

Ve středu 18. 2. 2020 se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT uskutečnilo setkání s řediteli a pedagogy základních škol ohledně možné spolupráce s fakultou.

Akci zahájila Mgr. Iva Dubravská z oddělení školství Magistrátu města Kladna. Proděkan pro studium a pedagogickou činnost doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. zúčastněným představil blíže fakultu, její zaměření a unikátní pracoviště. Ing. Ida Skopalová prezentovala dosavadní formy spolupráce se základními školami, zejména exkurze do laboratoří a specializovaných pracovišť, experimenty na vlastní kůži (delší výukové bloky) a zábavná odpoledne pro žáky a jejich rodiče. 

Následovala krátká informace o připravovaném semináři pro učitele základních škol – základy genetiky a molekulární biologie v učivu přírodopisu pro základní školy, kterou prezentovala Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D., realizátorka semináře.

Poté následovala prohlídka laboratoří fakulty. Vzhledem k tomu, že jsme ve stejnou dobu na fakultě měli na experimentech žáky 8. a 9. třídy ze ZŠ Sulice, nejprve jsme navštívili pracoviště, kde od návrhu po vlastní realizaci žáci pod dohledem Ing. Jany Štěpanovské vyráběli reproduktor a elektromotor. Poté Ing. Roman Matějka představil laboratoř pro tkáňové inženýrství.
Ve druhém patře jsme na chvíli vyrušili Mgr. Veroniku Žákovou v laboratoři kontaktních čoček, kde právě probíhala výuka budoucích optiků a optometristů.
Neméně zajímavá byla i ukázka práce vědeckého týmu Bio-elektromagnetismu, kterou představil Ing. Tomáš Pokorný. 
Na závěr prohlídky jsme si nechali simulované pracoviště jednotky intenzivní péče, kde o unikátním umělém pacientovi poutavě vyprávěl doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. 

Po prohlídce následovala debata s účastníky. 
Podle reakcí byli pedagogové s akcí spokojeni a někteří z nich měli velký zájem o budoucí spolupráci s fakultou.

Akci organizoval Magistrát města Kladna v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno.
 

sk

Back to Top