Spolupráce s Holon Institute of Technology

Datum akce
Místo akce
Kladno

SPOLUPRÁCE S HOLON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Ve dnech 30. 5. –  10. 6. naši fakultu navštívil Dr. Nissim Harel z Holon Institute of Technology (HIT), Izrael. Jeho pracovní cesta se uskutečnila v rámci projektu ERASMUS+ K107 – mobility studentů a učitelů.

Spolupráce HIT s naší fakultou započala v roce 2017, kdy jsme připravili první návrh mezinárodního projektu zaměřeného na změnu metodologie výuky matematiky v základních kurzech inženýrského studia. Finální návrh byl podán do soutěže v r. 2018, byl podpořen z fondu EU a od té doby náš tým spolupracuje nejtěsněji s partnery z HIT, ale také s Hadassa College v Jeruzalémě, s Weizmann Institute of Sciences v Rechovotu, s kolegy z Řecka, Rakouska, Švédska, Dánska, Kosova, Uzbekistánu a Severní Makedonie.

Na ČVUT FBMI jednal Dr. Harel s řadou odborníků, kteří provádějí výzkum v různých oblastech biomedicínského inženýrství. Tato setkání probíhala přímo v jejich výzkumných laboratořích. Všichni používají matematické postupy, které je nutné naučit i studenty FBMI, aby byli dobře připraveni pro budoucí povolání. Z této spolupráce vzešlo množství prakticky orientovaných matematických problémů a úloh vhodných pro výuku matematiky, kdy se studenti nejen naučí tyto matematické postupy samotné, ale poznají i jejich aplikace, limitace, na které je nutné dávat pozor při jejich praktickém použití, a poznají nutnost ovládat tyto postupy pro úspěšné zvládnutí moderních technologií používaných v biomedicínském inženýrství. Během pobytu Dr. Harela u nás jsme také objevili další zajímavá témata, na kterých bude možné spolupracovat.

Eva Feuerstein, Karel Roubík
 

Back to Top