Spolupráce se SPŠE v Úžlabině

Datum akce
Místo akce
Praha

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Úžlabině je první Fakultní školou Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Tato spolupráce probíhá zejména v oblasti pedagogické.

9. 11. 2023 jsme byli pozváni na Den otevřených dveří SPŠE, kterého se za FBMI zúčastnil Ing. Vít Janovský. Součástí Dne byla i prohlídka nové odborné učebny s představením novinek od společnosti Diametral která učebnu vybavila.

Ing. Janovský k setkání doplnil: „S paní ředitelkou PhDr. Romanou Bukovskou jsme hovořili o možnostech užší spolupráce, jako například praktické exkurze do laboratoří fakulty nebo odborné vedení maturitních prací.“

Na druhé fotografii zleva: PhDr. Romana Bukovská, Mgr. Josef Řehulka, Vít Matajás ze spol. Diametral

Back to Top