Symposion 2021 NE//ŘÁD

Datum akce
Místo akce
Praha

Fakulta biomedicínského inženýrství vyhledává spolupráci se středními školami zejména v oblasti vzdělávací, a tak se snaží přicházet s nabídkami např. exkurzí, kdy studenti sami mohou pracovat pod odborným dohledem v unikátních laboratořích fakulty anebo naši pedagogové přijímají pozvání středních škol na jejich vzdělávací akce.

V úterý 16. 11. se Ing. Václav Ort z katedry biomedicínské techniky zúčastnil jako jeden z řečníků 24. ročníku Symposionu Gymnázia Jana Keplera, kdy během tří dnů probíhají na gymnáziu bloky různorodých přednášek, doprovázených například koncertem studentských kapel, výstavami, promítáním filmů či divadlem.

Ing. Ort, který současně působí i v týmu Nekonvenční umělé plicní ventilace, si pro studenty připravil přednášku „Pomoci přežít neřád v plicích“.

Foto: Šimon Horyna

Back to Top