Úspěch studentů FBMI v Itálii

Datum akce
Místo akce
Miláno, Itálie

Pracovníci a doktorandi katedry biomedicínské techniky se úspěšně zúčastnili setkání 2nd Milan ESICM's Datathon and ESICM's Big Datatalk pořádané Evropskou společností pro intenzivní medicínu (ESICM).

Akce, které se zúčastnili Ing. Veronika Huttová, MUDr. Lenka Horáková a Ing. Jakub Ráfl, Ph.D., z katedry biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství, měla podtitul „Advancing Intensive Care Medicine with Artificial Intelligence“ a věnovala se využití velkých dat (big data) a metod strojového učení při řešení problémů v intenzivní medicíně a zlepšování péče o kriticky nemocné pacienty.

Datathon integroval kliniky a odborníky na zpracování a vyhodnocování biomedicínských dat při řešení konkrétního problému z oblasti intenzivní medicíny.

Tým, ve kterém byli dva zástupci KBT a který vedl lékař—intenzivista Jonathan Montomoli z Università Politecnica delle Marche, Ancona, se zaměřil na predikci vývoje stavu pacienta v závislosti na koncentraci hemoglobinu, saturaci arteriální krve kyslíkem a parciálním tlaku kyslíku v arteriální krvi.

Tým obsadil v závěrečném hodnocení 2. místo. 

Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.

                                                                                                        Blahopřejeme.

Back to Top