Vyšly nové odborné publikace

Datum akce
Místo akce
Kladno

Představujeme vám dvě nové publikace Trends and Future Directions in Security and Emergency management a Základy psychoterapeutického prístupu pre zdravotníckych záchranárov vhodné zejména pro studenty bezpečnostních studijních programů a programu Zdravotnické záchranářství k rozšíření teoretických poznatků a praktických dovedností ve zpracovávané problematice. Ve spoluautorství se podílela na koncipování těchto publikací odb. as. PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D., LL.M., DBA z katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva.  


Tušer, I.; Mayerová-Hošková, Š.; Procházková, D. et al. Trends and Future Directions in Security and Emergency management. Basel: Springer, 2022. ISSN 2367-3370. ISBN 978-3-030-88906-7. 
Ve výše uvedené zahraniční publikaci, která vznikla v autorském kolektivu dlouholetých a erudovaných odborníků na problematiku managementu, krizového managementu a ochrany obyvatelstva, se PhDr. Ralbovská věnovala problematice využití krizové komunikace v rámci krizového managementu a oblasti poskytování posttraumatická péče a systému krizové intervence pro jednotlivé složky integrovaného záchranného systému v ČR.
 
Ralbovská, D. R.; Argayová, I.; Zaviš, M. Základy psychoterapeutického prístupu pre zdravotníckych záchranárov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2021. 1. ISBN 978-80-555-2765-9.
Monografie poslouží studentům bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství k vytvoření uceleného náhledu na problematiku využití poznatků z psychologie, psychoterapie, krizové komunikace a poskytování posttraumatické péče v každodenní praxi zdravotnických záchranářů. Záměrem autorek bylo přinést komplexní poznatky a podnítit zájem studentů o hlubší zkoumání zpracovávané problematiky z dalších zdrojů.
 

Back to Top