Výstava Ponurý podzim 1939 zahájena

Datum akce
Místo akce
Kladno

V podvečer 19. 11. 2019 byla zahájena putovní výstava s názvem Ponurý podzim 1939, která je připomenutím 80. výročí událostí 17. listopadu 1939.

Výstava se koná pod záštitou rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a tento týden ji budou moci shlédnout studenti a zaměstnanci naší fakulty, ale také studenti středních škol s rodiči, které v pátek fakulta přivítá na Dni otevřených dveří. 

Výstavu uspořádal Archiv Českého vysokého učení technického v Praze.
Výstavu zahájil proděkan FBMI prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. a PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D., vedoucí Archivu ČVUT. 
Slavnostní zahájení doplnil hudebním vystoupením na housle absolvent naší fakulty Ing. Jan Vlasatý.

 Ing. Ida Skopalová

Foto: Helena Bui
 

Back to Top