Žáci v rámci projektového dne na FBMI

Datum akce
Místo akce
Kladno

Dnes odstartoval pilotní projekt MČ Praha 6 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, organizovaný Místním akčním plánem vzdělávání MAP Praha 6. Celkem se do Projektového dne zapojilo 500 žáků 8. a 9. tříd z 18 škol.

Fakultu biomedicínského inženýrství navštívilo cca 50 žáků ze ZŠ Pod Marjánkou a ze ZŠ Dědina. Žáci si v budově fakulty na nám. Sítná prohlédli čtyři laboratoře: v laboratoři kontaktních čoček se seznámili s prací optiků a optometristů, v Laboratoři JIP s umělým pacientem si vyzkoušeli jeho záchranu a seznámili se s monitorem vitálních funkcí, v Laboratoři bioelektromagnetismu se žáci dozvěděli více o konkrétním biomedicínském výzkumu a v laboratoři informatiky si vyzkoušeli praktické ukázky.

Poté se autobusem přesunuli do druhé budovy, kde se vyučují zejména bezpečnostní a zdravotnické studijní programy. V laboratoři biochemie si ve skupinkách vyzkoušeli jednoduché pokusy, ve specializované učebně pro budoucí bezpečnostní odborníky debatovali o možných ohroženích ve městech a o práci bezpečnostních odborníků a v učebně ošetřovatelství se seznámili s prací zdravotnických záchranářů a s high-tech simulátory.

 

Back to Top