Lidé - děkanát

BČFHChJKLMPRŘSŠTVZŽ
B
Mgr. Dana Braunová
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
Vedoucí studijního oddělení
 
Č
Bc. Jitka Čermáková
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
 
Bc. Kateřina Černá
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
 
H
Štěpán Havel
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Jana Hlízová
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Jiří Hlusička
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Libuše Horbecová
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Michal Horňák
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Renata Horňáková
zaměstnanec / 17911 - referát personální a mzdový
personalistika a mzdy
 
J
Marcela Janovská
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
 
Bc. Veronika Jirotková
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
 
K
Ing. Eva Kokešová
zaměstnanec / 17911 - referát propagace
 
Jana Korbielová
zaměstnanec / 17911 - děkanát
vrátnice
 
Eva Kramáriková
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Zdeněk Kubec
zaměstnanec / 17911 - referát výpočetní techniky a síťových služeb
 
Pavel Kupka
zaměstnanec / 17911 - referát výpočetní techniky a síťových služeb
 
L
Jana Linhartová
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
 
M
Taťána Marešová
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Ing. Jana Marková
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Dušan Materna
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Monika Menclová
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
 
Mgr. Hana Mikšovská
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
 
P
Hana Pečená
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
 
Mgr. Lukáš Petrů
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
 
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
tajemník
člen kolégia
člen grémia
vedoucí / děkanát
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Ing. Roman Potůček
vedoucí / projektové oddělení
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
 
R
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
děkan
člen kolégia
člen grémia
předseda vědecké rady
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Ř
Josef Řimsa
zaměstnanec / 17911 - děkanát
správa budovy KOKOS
 
S
Ing. Ida Skopalová
zaměstnanec / 17911 - referát propagace
 
Jan Skřivan
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Pavlína Slanařová
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Soňa Stehlíková, DiS.
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
účtárna
 
T
Tereza Trousilová, DiS.
zaměstnanec / 17911 - sekretariát děkana
 
V
Václav Vávra
zaměstnanec / 17911 - děkanát
údržba
 
Kamila Veselá
zaměstnanec / 17911 - referát pro doktorské studium
 
Bc. Petra Vosyková
zaměstnanec / 17911 - referát pro doktorské studium
referentka - doktorské studium
 
Z
Lucie Zmeškalová
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
 
Aktualizace: 28.6.2024
Back to Top