Lidé - katedra biomedicínské techniky

BCDEFGHChKLMNOPRSŠTVWZ
B
Thomas Bachman thomas.bachman@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-524
Researcher, CTU in Prague, FBMI
 
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Ing. Matouš Brunát matous.brunat@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.jan.bruthans@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 723 426 288
Kladno, náměstí Sítná, B-530
Konzultační hodiny - čtvrtek 14:00-15:00 (po předchozí telefonické domluvě)
 
C
Ing. Martina Caithamlová martina.caithamlova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 709
Kladno, náměstí Sítná, B-532
Zástupce garanta studijního programu SIPZ.. Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 13:00.
 
D
Ing. Luis Felipe Díaz Rondón luis.diaz@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Gleb Donin, Ph.D.gleb.donin@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 959
Kladno, náměstí Sítná, B-521
středa 14:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jaroslav Doubek jaroslav.doubek@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.tomas.drizdal@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 710
Kladno, náměstí Sítná, B-425
Konzultační hodiny: úterý 13:00 - 15:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Michaela Ducháčková michaela.duchackova@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-733
 
Ing. Kateřina Dunovská
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
E
Ing. Anna Erfányuková anna.erfanyukova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-531
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00-12:00 nebo dle individuální domluvy
 
F
Ing. Zuzana Fílová zuzana.filova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 935
Kladno, náměstí Sítná, B-134
Konzultační hodiny v pondělí od 10:00 - 12:00 hodin vždy po předchozí domluvě.
 
Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.ondrej.fiser@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-424
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
G
Ing. Ondřej Gajdoš ondrej.gajdos@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-531
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Stanislav Gajdoš
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Ing. Richard Grünes, Ph.D.grunes@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 960
Kladno, náměstí Sítná, B-123
odborný asistent
 
Ing. Michal Gulka, Ph.D.michal.gulka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-123
 
H
Bc. Bedřich Hádek hadekbed@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
PhDr. Andrea Hašková abagr8@gmail.com
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Ing. Venuše Heřmanová hermanova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 355 051
Kladno, náměstí Sítná, B-721
 
Ing. Klára Hiřmanová klara.hirmanova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-727
 
Ing. Libor Holík libor.holik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-134
 
Mgr. Iveta Horáčková horackova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 935
Kladno, náměstí Sítná, B-134
Konzultační hodiny: pondělí 15:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
MUDr. Lenka Horáková horakle5@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
+420 224 355 049
Kladno, náměstí Sítná, B-526
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí domluva emailem)
 
Ing. Petra Hospodková, MBApetra.hospodkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 739 318 121
Kladno, náměstí Sítná, B-530
odborný pracovník
 
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.hozman@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 358 433
Kladno, náměstí Sítná, B-734
garant oboru Biomedicínský technik, zástupce vedoucího katedry, konz. hod.: Po 9-10
 
Ing. Veronika Huttová veronika.huttova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
+420 224 355 049
Kladno, náměstí Sítná, B-526
Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 16:00 (nutná předchozí domluva emailem)
 
Soňa Hyršová sona.hyrsova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
Kladno, náměstí Sítná, B-536
 
Ch
Ing. Jana Chocholatá chochja3@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-522
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 14:00
 
K
Ing. Vojtěch Kamenský vojtech.kamensky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-531
Konzultační hodiny: úterý 10:00-12:00, čtvrtek 10:00-12:00 nebo dle individuální domluvy
 
Ing. Eva Klapková, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Ing. Barbora Klíčová barbora.klicova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-522
 
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.kneppo@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra biomedicínské techniky
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 358 402
Kladno, náměstí Sítná, B-535
 
Ing. Kristýna Koldová kristyna.koldova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 224 355 049
Kladno, náměstí Sítná, B-526
 
doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.vladimir.krajca@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-734
Konzultační hodiny B-734, ÚT 10:00 - 12:00
 
Ing. Petr Kudrna, Ph.D.petr.kudrna@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 931
Kladno, náměstí Sítná, B-527
Zástupce garanta oboru Biomedicínský technik/Člen etické komise/Konzultační hodiny po domluvě
 
L
Nikola Lukáčová, DiS.nikola.lukacova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
 
M
Mgr. Jitka Mariňáková jitka.marinakova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 932
Kladno, náměstí Sítná, B-136
konzultační hodiny: Út: 9.00-10.00 (po přechozí emailové domluvě)
 
Ing. Jan Matějka jan.matejka@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-525
odborný asistent
 
Ing. Roman Matějka roman.matejka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-122
asistent
 
Ing. Anna Miltová anna.miltova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-525
Konzultační hodiny: úterý 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. Eva Motyčková eva.motyckova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 932
Kladno, náměstí Sítná, B-136
konzultační hodiny pondělí 13:45 - 14:30 (po předchozí emailové domluvě)
 
MUDr. Martin Müller martin.muller@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-525
 
N
Bc. Štěpán Němec nemecst3@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.milos.nesladek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
Kladno, náměstí Sítná, B-123
 
O
Ing. Václav Ort vaclav.ort@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 355 049
Kladno, náměstí Sítná, B-526
člen Wine Testing Committee FBMI, konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11.30 po předchozí domluvě
 
P
Ing. Aleš Paulu
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Hana Pečená pecena@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
+420 224 358 474
Kladno, náměstí Sítná, B-630
 
Ing. Jiří Petráček petracek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-727
 
Ing. Václava Piorecká, Ph.D.vaclava.sedlmajerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 357 996
Kladno, náměstí Sítná, B-731
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Marek Piorecký marek.piorecky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
+420 224 357 996
Kladno, náměstí Sítná, B-732
Konzultační hodiny (nutná předchozí
emailová domluva):pondělí 8:00 - 10:00, čtvrtek 8:00-10:00
 
Ing. Tomáš Pokorný tomas.pokorny@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-424
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. Šimon Pražák prazasim@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-122
Konzultační hodiny: Pondělí 14:00 - 16:00 (nutná předchozí domluva emailem)
 
R
Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.rafl@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 931
Kladno, náměstí Sítná, B-527
Office Hours in Fall 2019/2020: Monday 9.00-10.00.
 
doc. Dr. Ing. Ivan Raich
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-722
 
MUDr. Aleš Rára raraales@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Kirill Repin repinkir@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
MUDr. Kilián Resl reslkili@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-527
 
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.rogalewicz@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 358 492
Kladno, náměstí Sítná, B-533
 
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBArosina@fbmi.cvut.cz
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 739
Kladno, náměstí Sítná, B-622
 
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.roubik@fbmi.cvut.cz
proděkan pro zahraniční styky a PR
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 603 479 901
Kladno, náměstí Sítná, B-523
profesor, garant oboru Biomedicínský inženýr, tajemník Wine Testing Committee FBMI
 
doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.rozanek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 960
Kladno, náměstí Sítná, B-524
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky
 
S
Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D.ksenia.sedova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-123
 
Ing. Miroslav Selčan miroslav.selcan@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-530
 
Ing. Hana Schaabová hana.schaabova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 357 996
Kladno, náměstí Sítná, B-731
Asistent.
Konzultační hodiny:
V LS: Po 10-12h, Út 14-16h
(nutná předchozí e-mailová dohoda).
 
Ing. Mariia Simonova mariia.simonova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-530
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
MUDr. Michal Soták sotakmic@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Josef Souček josef.soucek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-732
 
Mgr. Radim Stein, DiS.steinra2@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Michaela Steklá michaela.stekla@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 931
Kladno, náměstí Sítná, B-722
 
Mgr. Svitlana Strunina svitlana.strunina@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 358 709
Kladno, náměstí Sítná, B-323
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Š
Ing. Jakub Šebek jakub.sebek@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-731
Ph.D. student
 
Ing. Jana Štěpanovská jana.stepanovska@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 936
Kladno, náměstí Sítná, B-122
úterý 9.00-11.00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jan Štrobl jan.strobl@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-732
 
T
Ing. Leoš Tejkl leos.tejkl@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-525
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Jan Tesařík jan.tesarik@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-424
Konzultační hodiny po předchozí emailové domluvě
 
Ing. Martina Turchichová, Ph.D.martina.vermachova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-134
 
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.tysler@fbmi.cvut.cz
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

Kladno, náměstí Sítná, B-123
 
V
Ing. Veronika Vašková veronika.vaskova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-522
 
Ing. Petr Volf petr.volf@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 359 714
Kladno, náměstí Sítná, B-733
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
doc. Ing. David Vrba, Ph.D.david.vrba@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 355 039
Kladno, náměstí Sítná, B-423
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 11:00
 
doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc.jan.vrba@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 355 039
Kladno, náměstí Sítná, B-423
Docent / Associate Professor, konzultační hodiny pondělí 9:00-11:00.
 
W
Bc. Šimon Walzel walzesim@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky

 
Z
Mgr. Martin Zavadil
kombinovaný student doktorského programu

 
Zuzana Zítková zuzana.zitkova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
+420 224 359 901
Kladno, náměstí Sítná, B-536
 
Aktualizace: 3.4.2020
Back to Top