Lidé - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

ABCČDFGHJKLMNPSŠTVZ
A
Ing. Ondřej Antoš ondrej.antos@cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu

 
B
Bc. Sára Barboríková barbosar@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Adam Bohunčák adam.bohuncak@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Jiří Brada brada@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
Praha, Studničkova 7, 206
 
Ing. Tomáš Burda burdato5@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu
+420 774 557 907
 
C
Mgr. Vít Caithaml vit.caithaml@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Eva Caithamlová eva.caithamlova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
sekretariát katedry
 
Č
Ing. František Čapek, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Karolína Čechová karolina.cechova@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Bc. Michaela Gaea Čolakovová michaela-gaea.colakovova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Konzultační hodiny:
Individuálně - po předchozí emailové domluvě
 
D
Ing. Marek Doksanský marek.doksansky@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
F
Bc. Dominik Fiala dominik.fiala@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
prof. Ing. Anton Fojtík, CSc.anton.fojtik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 221 912 818
 
Ing. Tomáš Funda funda@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 910 471
Praha, Studničkova 7, 2
 
H
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.hana@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 575
Praha, Studničkova 7, 201
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
 
Zbyněk Hanzal
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Jaromír Hanzal jaromir.hanzal@cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Daniel Horníček
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Ondřej Hrdina
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
J
MUDr. Markéta Janatová marketa.janatova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
+420 776 643 102
 
Ing. Vít Janovský vit.janovsky@cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 724 742 174
Buštěhrad, Třinecká, 205
Výzkumný projekt UCEEB - RA3, Inteligentní byt s osobním dohledovým systémem
 
Petra Jedličková
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.jaroslav.jerabek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 603 207 799
Praha, Studničkova 7, 1
 
K
Ing. Adam Kalbáč, Ph.D.adam.kalbac@gmail.com
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Jan Kašpar kaspar@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 577
Praha, Studničkova 7, 1
 
prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D.fabian.khateb@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Ing. Radim Kliment, Ph.D.radim.kliment@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Mgr. Karel Krucký
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
L
Bc. Simona Ledvinová simona.ledvinova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
M
Ing. Vojtěch Malina vojtech.malina@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
+420 224 968 574
 
Ing. Jiří Millek jiri.millek@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Ing. Jan Mužík, Ph.D.muzik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 358 425
Buštěhrad, Třinecká, 219
 
PhDr. Pavel Mužík, Ph.D.pavel.muzik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 777 231 628
 
N
František Nekola nekolfra@cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
P
Mgr. Kateřina Pilátová katerina.pilatova@cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Ing. Jitka Possoltová jitka.possoltova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D. et Ph.D.jaroslav.prucha@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
 
S
Ing. Jakub Schlenker, Ph.D.jakub.schlenker@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
Mgr. Josef Skopalík, Ph.D.josef.skopalik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.smrcka@fbmi.cvut.cz
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 576
Kladno, náměstí Sítná, B-624
vedecko-pedagogický pracovník, zástupce vedoucího SPA
 
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.sochavla@fd.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Praha, Horská 3, A-234f
 
Ing. Tomáš Svoboda tomas.svoboda@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Ing. Romana Svobodová romana.svobodova@cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Mgr. Bc. Jitka Sýkorová jitka.sykorova@cvut.cz
prezenční student doktorského programu

 
Š
Mgr. Milada Luisa Šedivcová milada-luisa.sedivcova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu

 
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.miloslav.spunda@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

 
T
MUDr. Pavel Trnka trnkapa4@student.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu
+420 602 355 289
 
V
Ing. Tomáš Veselý tomas.vesely@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
+420 224 968 574
 
Ing. Martin Vítězník martin.viteznik@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
+420 224 968 574
Chuchel. Třešně nechávejte prosím na sekretariátu.
 
Z
Ing. Martin Zubek zubekma1@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
Aktualizace: 1.8.2022
Back to Top