Trendy vývoje MR zobrazovacích systémů v lékařství

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta Biomedicínského inženýrství

Katedra biomedicínské techniky

pořádá ve spolupráci

s

Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

Českou společností pro zdravotnickou techniku,

Klinikou zobrazovacích metod, FN Motol v Praze,

Oddělením biomedicínského inženýrství, FN Motol v Praze,

Katedrou klinického inženýrství, IPVZ v Praze

a

GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.

odbornou jednodenní studentskou konferenci s názvem

Trendy vývoje MR zobrazovacích systémů v lékařství

29. listopadu 2019
09.30 až 16.00
ČVUT v Praze, FBMI, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
Malý sál, KL:C-4

Tato akce zakládá novou řadu pravidelných studentských odborných konferencí, které budou pravidelně pořádány každý rok ke konci listopadu pro vybranou modalitu zobrazovacích systémů v lékařství. Akce je zaměřená na studenty zdravotnických studijních oborů, či programů jako Biomedicínský/á technik/a, resp. Biomedicínský/é inženýr/ství s cílem přiblížit jim vývojové trendy z pohledu technického, ale i uživatelského. Jako první modalita byly vybrány MR zobrazovací systémy. V příštím roce 2020 to bude výpočetní tomografie CT. Současně vždy bude požádán jeden ze zástupců výrobců dané modality v ČR o spolupráci a podporu uvedené akce. Uvedená akce bude mít svojí www stránku a z akce budou k dispozici PDF verze prezentací a to zejména pro studenty uvedených studijních oborů/programů VŠ.

Program konference:

 • 09.30-10.00 Úvodní část
 • 09.30-09.35 Úvod
  doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (ČVUT FBMI)
 • 09.35-10.00 Historie a současnost MR zobrazovacích systémů v ČR (vyžádaný příspěvek)
  doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. (IKEM Praha)
 • 10.00-12.00 Blok výrobců MR zobrazovacích systémů
 • 10.00-10.30 Přehled technických novinek z pohledu společnosti Canon (Toshiba)
  Mgr. Václav Porod (AURA Medical s.r.o.)
 • 10.30-11.00 Přehled technických novinek z pohledu společnosti GE Healthcare
  Ing. Jaroslav Marek (GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.)
 • 11.00-11.30 Přehled technických novinek z pohledu společnosti Philips
  MUDr. Petr Ouředníček, Ph.D. (Philips Česká republika s.r.o.)
 • 11.30-12.00 Přehled technických novinek z pohledu společnosti Siemens
  Ing. Mgr. Martina Nováková, Ph.D. (Siemens Healthcare, s.r.o.)
 • 12.00-13.00 Přestávka na oběd (60 min.)
 • 13.00-14.00 Blok uživatelů (lékařů) MR zobrazovacích systémů
 • 13.00-13.20 Zkušenosti a poznatky se systémy MRI v klinické praxi na KZM ve FN Motol v Praze
  MUDr. Lukáš Mikšík, prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE (KZM, FN Motol v Praze)
 • 13.20-13.40 Zkušenosti a poznatky se systémem PET/MR v klinické praxi ve FN Brno
  MUDr. Jakub Stulík (FN Brno)
 • 13.40-14.00 Zkušenosti a poznatky se systémy MRI v klinické praxi na Radiodiagnostické klinice VFN v Praze
  doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. (Radiodiagnostická klinika VFN v Praze)
 • 14.00-14.10 Blok podpory výuky v oblasti MR zobrazovacích systémů
 • 14.00-14.10 Přehled HW a SW podpory výuky v oblasti MR zobrazovacích systémů na ČVUT FBMI
  doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (ČVUT FBMI)    
 • 14.10-14.20 Praktické aspekty výuky MRI ve studijním programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika na ÚBMI FEKT VUT v Brně z pohledu používaného SW, HW, postupů apod.
  Ing. Martin Mézl, Ph.D. (ÚBMI FEKT VUT v Brně)
 • 14.20-14.30 Zkušenosti s výukovým systémem MRI firmy Pure Devices na FEI VŠB-TU Ostrava
  Ing. Dominik Vilímek (VŠB-TU Ostrava, FEI)
 • 14.30-14.40 Přestávka (10 min.)
 • 14.40-15.50 Blok studentů, absolventů, doktorandů a postdoktorandů
 • 14.40-14.50 Princip, artefakty a aplikace difuzně váženého zobrazování (DWI)
  Dr. rer. nat. Jan Hering (absolvent ČVUT FEL)
 • 14.50-15.00 Analýza a kvantitativní hodnocení vlivu CT a MR zobrazování na kvalitu diagnostické informace z VKG signálu
  Jan Kubíček, Lucie Slaninová (VŠB-TU Ostrava, FEI)
 • 15.00-15.10 Metody zobrazení pro detekci příznaků elektromechanické dyssynchronie srdce
  Ing. Petr Fiala (ČVUT FBMI)
 • 15.10-15.20 Identifikace anatomických struktur mozkového kmene pacienta
  Bc. Martina Polachová (ČVUT FBMI)
 • 15.20-15.30 Integrace simultánního fMRI a EEG
  Ing. Marek Piorecký (ČVUT FBMI)
 • 15.30-15.40 Vývoj mikrovlnného aplikátoru kompatibilního s MRI pro hypertermickou léčbu nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku
  Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D. (ČVUT FBMI)
 • 15.40-15.50 Videoukázka z výroby MR zobrazovacího systému „How it´s MRI scanner“
  doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (ČVUT FBMI)
 • 15.50-16.00 Závěrečná část
 • 15.50-15.55 Ocenění nejlepšího studentského příspěvku (na základě výběru zástupců výrobců a uživatelů)
  Ing. Jaroslav Marek (GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.)
 • 15.55-16.00 Závěr
  doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (ČVUT FBMI)        

Organizátor:

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant studijního oboru Biomedicínský technik
ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra biomedicínské techniky
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
+420 2 2435 8433
+420 728 335 738
hozman@fbmi.cvut.cz

Odborní garanti:

prof. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc., FCIRSE
přednosta Kliniky zobrazovacích metod
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
Česká republika
+420 224 438 100, 001
+420 737 404 480
miloslav.rocek@lfmotol.cuni.cz
miloslav.rocek@fnmotol.cz

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant studijního oboru Biomedicínský technik
předseda České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra biomedicínské techniky
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
+420 2 2435 8433
+420 728 335 738
hozman@fbmi.cvut.cz

Ing. Jiří Petráček
předseda České společnosti pro zdravotnickou techniku
vedoucí odboru
Odbor zdravotnické techniky a investic
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
Česká republika
+420 2 2443 1600
+420 602 288 930
jiri.petracek@fnmotol.cz

Další doplňující informace:

 • Jak se dopravit na místo akce?

Důležité upozornění! Adresa místa konání je na adrese Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno. Zastávka autobusu z Prahy a do Prahy se nazývá „Sítná“.

Popis jednotlivých možností dopravy je popsán na www stránce zde . Možnost parkování je vyznačena na mapě zde. Další možnosti jsou pak v přilehlých ulicích.

 • Možnost oběda:
  • Menza ČVUT – přímo v budově ČVUT FBMI v přízemí, lze platit pouze v hotovosti
  • Hotel Kladno (viz přiložená mapa zde)
  • Rock’n’roll Club Restaurant (viz přiložená mapa zde)
  • Nově rekonstruovaná prodejna potravin Albert (viz přiložená mapa zde)

Přihlášení na akci nevyžaduje registraci a ani účastnický poplatek. V rámci akce bude pouze vytvořena prezenční listina. V případě potřeby můžeme vydat potvrzení o účasti na uvedené akci z hlediska odborných akcí garantovaných ČSBMILI ČLS JEP (viz též www stránka odborné společnosti zde) pro pracovníky ve zdravotnictví.

V průběhu akce bude pro účastníky k dispozici jednak občerstvení formou nápojů zdarma a jednak bude k dispozici bufet s kompletním sortimentem.

Back to Top