Oznámení o konání obhajoby disertační práce studenta programu BMKT

Datum události

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

V souladu s čl. 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT se bude dne 28. 2. 2023 od 10:00 hodin, na FBMI, Nám. Sítná 3105, Kladno, č. m. 636 konat obhajoba disertační práce studenta doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika Ing. Vojtěcha Kamenského.

Téma práce: Diagnostické přístroje v kardiologii

Back to Top