Obhajoby disertačních prací studentů programu Biomedicínská a klinická technika

Datum události

Oznámení o konání obhajob disertačních prací na ČVUT FBMI

31. března 2022 se na Fakultě biomedicínského inženýrství uskuteční obhajoba disertační práce Ing. Ondřeje Gajdoše, studenta doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika:

od 10 hodin Ing. Ondřej Gajdoš, Téma: Model pro zhodnocení efektivity domácí umělé plicní ventilace

 

6. dubna 2022 se na Fakultě biomedicínského inženýrství uskuteční obhajoby dvou studentů doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika:

od 10 hodin MUDr. Aleš Rára, Téma: Příspěvek elektrické impedanční tomografie ke zhodnocení významu evakuace pleurálního výpotku

od 11 hodin MUDr. Michal Soták, Téma: Perkutánní elektrická stimulace bráničního nervu u pacientů na umělé plicní ventilaci

Back to Top