Vypsaná témata disertačních prací - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Název Školitel Školitel-specialista
Konstrukce biosenzorů pro diagnostiku galektin-dependentních nádorů doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.  
Zásady komplexní rehabilitace při lézi míchy v experimentu a metody hodnocení její úspěšnosti prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c. RNDr. Šárka Kubínová, Ph.D., ÚEM AV ČR
Efekt terapie fokuzovanou rázovou vlnou v časném stadiu syndromu kubitálního kanálu prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.
Hodnocení svalové spasticity na základě analýz dynamických parametrů pohybu doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Metody měření a identifikace pro popis kinematiky svalových skupin doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. as. MUDr. Rudolf Černý, CSc.
Metody hodnocení pohybových dat těla v distanční medicíně doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. Mgr. Simona Hájková, Ph.D.
Metody měření a hodnocení léčby kloubních patologií využitím perspektivních kinematických parametrů pohybu doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu personálu doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D., Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Metody pro hodnocení bezkontaktního záznamu pohybu a určení zdravotního stavu pacientů na lůžku doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Aplikace chytré endoprotézy kyčelního kloubu pro monitorování vnitřního prostředí těla a stavu endoprotézy doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. Ing. Zdeněk Čejka, ProSpon spol.s r.o.
Metody hodnocení polysomnografických vyšetření během spánku v predikci Alzheimerovy nemoci doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., NUDZ
Metody zpracování a archivace kinematických a fyziologických dat v distantčním monitoringu fyzického a psychického stavu osob Ing. et Ing. Hejda, Ph.D. Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D. (NUDZ)
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. (FTK UP)
doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Back to Top