Vypsaná témata disertačních prací - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Název Školitel Školitel-specialista
Nové trendy v diagnostice karcinomu prostaty se zaměřením na fúzní biopsii prostaty prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., MBA

Účinnost nových diagnostických algoritmů karcinomu prostaty a jejich budoucnost v lokální terapii
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., MBA
Konstrukce biosenzorů pro diagnostiku galektin-dependentních nádorů RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.  
Vliv variability struktur proximálního femorálního komplexu na biomechaniku kyčelního kloubu prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Mgr. Simona Hájková, Ph.D., katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Zásady komplexní rehabilitace při lézi míchy v experimentu a metody hodnocení její úspěšnosti prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva RNDr. Šárka Kubínová, Ph.D., ÚEM AV ČR
Management návrhu a vývoje zdravotnických prostředků v legislativních podmínkách EU prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva  
Přínos technologie ORA a Aixplorer Mach 30 Ultrafast Intelligence pro hodnocení biomechanických vlastností rohovky doc. MUDr. Jan Lešták, CSc., MSc, MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Variabilita komplexu struktur kyčelního kloubu v procesu vývoje prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
Přínos asistivní robotické rehabilitace při poruchách chůze prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
Back to Top